Ny i hovedbestyrelsen: Camilla Laursen

Camilla Laursen er uddannet jordemoder i 2013, videreuddannet indenfor den motiverende samtale samt uddannet mentaltræner og performance coach. Aktuelt ansat som praksismanager og ledende jordemoder i almen lægepraksis i Storkøbenhavn. 

Har på baggrund af min uddannelse som jordemoder arbejdet på fødeafdelinger, i almen lægepraksis, i kommunalt regi, som privatpraktiserende jordemoder, samt arbejdet med terapi og som misbrugsbehandler

Min motivation for at stille op til posten i Jordemoderforeningens hovedbestyrelse er at skabe et øget fokus på arbejdsmuligheder, -miljø, -forhold og løn for jordemødre ansat uden for hospitalerne. 

Jeg oplever, at vi som jordemødre på baggrund af vores uddannelse og individuelle erfaringer også har mulighed for at varetage en bred vifte af stillinger uden for hospitalerne. Et øget fokus på dette håber jeg både kan skabe ideer til de jordemødre, der ønsker at gå nye veje, større viden i samfundet omkring hvor meget jordemødre kan fagligt, samt gøre det attraktivt for arbejdsgivere uden for hospitalerne at ansætte jordemødre. 

Vi har nogle dygtige mennesker i Jordemoderforeningen, der i mange år har kæmpet især for de hospitalsansatte, hvilket vi skal fortsætte med, samtidig med at vi også kæmper for dem, der er ansat uden for hospitalerne. Ved at spille hinanden gode, brede vores jobmuligheder ud, kæmpe for gode arbejdsforhold, et godt arbejdsmiljø og højere løn, både individuelt og sammen, står vi stærkere som faggruppe.

Jeg ønsker at være med til at vise andre jordemødre, at Jordemoderforeningen er en fagforening, der favner alle jordemødres interesser, og som er attraktiv at være medlem af, selvom man ikke arbejder regionalt, kommunalt eller statsligt.