Ny i hovedbestyrelsen: Julie Backe Bergmark

Julie Backe Bergmark er udannet jordemoder fra København i 2015. Herefter ansat på Herlev Hospitals fødegang indtil 2018. Efter endt barsel med barn nummer tre søgte Julie ud i almen praksis, hvor hun har haft forskellige ansættelser. Er nu i en praksis i Lyngby.

I 2022 var vi en gruppe jordemødre, der oprettede ’Fagklub for privatansatte’ under Jordemoderforeningen. Det arbejde er i sin startfase og vi er kommet så godt fra start, at det har givet mig mod på at lægge endnu mere engagement i Jordemoderforeningen. Da der blev mulighed for at blive medlem af hovedbestyrelsen, føltes det som et naturligt næste skridt at tage. 

Jeg ønsker med mit kandidatur til hovedbestyrelsen blandt andet at skabe et fokus omkring den store og vigtige forebyggende og sundhedsfremmende opgave, som jordemødre har i almen lægepraksis. Jeg drømmer om, at vi løfter det samarbejde, der er mellem primær og sekundær sektor. Jeg ser så mange gode jordemoderkræfter i begge sektorer, og jeg vil arbejde for at disse kræfter forenes til de gravide, fødende og familiernes bedste. Jeg tror på, at vi sammen og med fokus på alle jordemoderfagets facetter kan skabe positive forandringer på alle jordemoderlivets områder.