Ny i hovedbestyrelsen: Liv Abildstrøm

Liv Abildstrøm går på 5. semester på KP. Startede i De Jordemoderstuderendes Landssammenslutning (JSL) København (dengang JSR) på 1. semester. Blev valgt som forperson i København i april sidste år og som forperson for JSL i marts i år. 

Jeg synes, det er fedt, at jeg kan bruge min interesse for jordemoderfaget på en anderledes måde, end jeg gør det på studiet. Det er spændende og et privilegium at få lov til at få indflydelse på den politiske del af vores fag. Og så kan jeg rigtig godt lide at have næsen og hænderne med i alt, hvad jeg kan få lov til.

Jeg har flere visioner med JSL, både lokalt og nationalt. Men mit største ønske er et fælles regel-/rammesæt for jordemoderstuderende, når de er i klinik: Hvor mange nattevagter må vi have, må vi blive planlagt til kortskiftevagter, må vi have vagter i mere end halvdelen af vores weekender, hvad med ferier, etc. Et regelsæt, som skal afspejle det virkelige jordemoderliv og med en respekt for, at vi samtidig er studerende, der skal have rum og tid til at lære.