Ny i hovedbestyrelsen: Lene Møller Andersen

Lene Møller Andersen er uddannet jordemoder i 2009 i København, hvor hun arbejde som jordemoder, men har siden 2014 arbejdet på fødegangen i Odense. Her har Lene været tillidsrepræsentant siden 2015 og kredsnæstforkvinde i Syddanmarkskredsen.

Jeg holder utrolig meget af vores fag, og det fagpolitiske arbejde har kun været med til at give mig en endnu større glæde og stolthed over at være jordemoder. Der er dog meget at tage fat på fagpolitisk – også selv om vi allerede er lykkedes med meget i Region Syddanmark. Jeg er meget optaget af den rette normering og løn. Når vi har den rette tid til de gravide/fødende/barslende og samtidig anerkendes gennem bl.a. løn, er vi langt.

Jeg er også meget optaget af livsfasepolitik/individuelle hensyn samt at gøre det muligt for os at bruge hele vores virksomhedsområde.

For at gøre vores stemme gældende deltager jeg i diverse udvalg. Bl.a. er jeg medlem af Regionens Hovedudvalg, Fælles MED-udvalg/organisations-MED på OUH (hvor jeg også sidder i dagsordengruppen) og er næstformand i vores lokale LMU. Her ud over melder jeg mig i diverse arbejdsgrupper på regionalt og lokalt plan, hvor jeg tænker, det er godt, vi som jordemødre også har en stemme.

Troværdighed, formidling og forhandling er et par af de ting, jeg lægger vægt på i mit tillidshverv. Jeg er nok drevet meget af resultater, men har samtidig fundet ud af, at det kræver stor tålmodighed – hvilket jo passer godt til at være jordemoder.