Ny i hovedbestyrelsen: Manja Vilhelmsen Rytter

Manja Vilhelmsen Rytter er uddannet journalist og siden jordemoder i februar 2017. Arbejder i Slagelse Jordemodercenter, hvor hun har en forkærlighed for akutarbejdet i fødemodtagelsen og for kvaliteten i jordemoderomsorgen i de lidt tungere og komplicerede forløb. Har været aktiv i De Jordemoderstuderendes Råd og gennemgået Jordemoderforeningens Ambassadøruddannelse. Stiftede og administrerede i de første år af dens levetid Facebook-gruppen ’Jeg er jordemoder’ som en platform til faglig vidensdeling og debat. Har desuden arbejdet med kommunikationsrådgivning og strategisk proceskommunikation på Slagelse Sygehus.

Jeg blev opfordret til at stille op af flere kolleger, som jeg ser op til. Det vækkede noget i mig, at de så mig som én, der kunne blive en god kredsforkvinde. Desuden har indignation og bekymring over jordemødres løn- og arbejdsforhold og vores manglende adgang til indflydelse på vores egne forhold motiveret mig til at stille op.

Det, jeg gerne vil som kredsforkvinde, er i samarbejde med sjællandskredsen og hovedbestyrelsen at vedligeholde og udvikle jordemødres løn- og arbejdsforhold.

Der er masser af elementer, som jeg gerne så ændret ift. løn- og arbejdsforhold. Fx kan i ikke prioriteret rækkefølge kan nævnes: En ændring af hvordan nat-arbejde vægtes i arbejdstidsopgørelsen. Løn under omklædning, ligesom fx slagteriarbejdere får. Løn for at uddanne næste generation, altså honorering til kontaktjordemødre. Og specialtillæg til jordemødre på specialafdeling, der har klinisk arbejde og varetager forløb ud over den normale, ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel.

I min optik bistår jordemoderen i praksis ikke lægen, men omvendt. Jordemoderen varetager, altså udfører, langt størstedelen af det kliniske arbejde også i komplicerede forløb. Dét så jeg gerne blev påskønnet mere og honoreret bedre.