Nyvalg og genvalg i Jordemoderforeningen

Mette Rotesan er genvalgt som næstforkvinde i Jordemoderforeningen uden modkandidater.

Lis Munk, forkvinde i Jordemoderforeningen ser frem til at fortsætte et godt samarbejde:
”Tillykke til Mette og til Jordemoderforeningen. Mette og jeg har mange gode, konstruktive og berigende samtaler om, hvordan vi varetager medlemmernes interesser bedst muligt. Den synergi og energi som vores samarbejde giver, glæder jeg mig til at fortsætte og håber, det kan være med til, at vi favner bredden i medlemmernes interesser bedst muligt”.

Mette blev valgt som næstforkvinde i 2020, da den tidligere næstforkvinde gik af midt i en valgperiode.
Næstforpersonen er valgt for en fireårig periode.

Ud over posten som næstforperson var der også opstilling til posterne som kredsforpersoner og de to ekstra pladser i hovedbestyrelsen.

Kredsforpersoner

Der var fredsvalg til posterne som kredsforpersoner i Jordemoderforeningens regionale kredse og i lederkredsen. Det betyder dog ikke, at besætningen er uændret, idet nogle af de nuværende kredsforpersoner har valgt ikke at genopstille. Det drejer sig om Birgitte Valeur, Syddanmarkskredsen, Kit Dynnes Hansen, Sjællandskredsen og Anette Frederiksen, Lederkredsen, der alle takker af efter denne valgperiode.

Kredsforpersonerne er fra den 1. juni:

  • Hovedstadskredsen: Sus Hartung
  • Sjællandskredsen Manja Rytter (nyvalgt)
  • Syddanmarkskredsen: Lene Møller Andersen (nyvalgt)
  • Midtjyllandskredsen: Tanja Lyth
  • Nordjyllandskredsen: Diana Regitze Kjærulff (da Diana er på barsel er Maja Arendal Jensen konstitueret i funktionen)
  • Lederkredsen: Vibeke Lafrenz (nyvalgt)

De to ekstra pladser i hovedbestyrelsen

Til de to ekstra pladser i hovedbestyrelsen stillede seks kandidater sig til rådighed. Af disse var fire regionalt ansatte og to uden for det regionale område. Da disse to pladser fortrinsvis er til medlemmer, der ikke er regionalt ansat, blev Julie Bergmark og Camilla Laursen valgt uden modkandidater.

Hovedbestyrelsen fremover

Alle de valgte tiltræder den 1. juni. Her indtræder de i hovedbestyrelsen, hvor der således vil være en del udskiftning.

Men allerede nu er der sket en ændring i hovedbestyrelsens sammensætning, da De Jordemoderstuderendes Landssammenslutning, JSL, har valgt ny forperson. Frida Groth er fratrådt, da hun er ved at være færdiguddannet. Ny forperson og dermed hovedbestyrelsesmedlem er Liv Abildstrøm. Liv Abildstrøm studerer på Københavns Professionshøjskole, hvor hun er forperson for JSL København.