Syddanmarkskredsen

Velkommen til Jordemoderforeningens Syddanmarkskreds

På disse sider finder du oplysninger om Syddanmarkskredsen:


Funktionskatalog

Kredsbestyrelsen har udarbejdet et funktionskatalog over, hvilke stillinger man som jordemoder kan søge i Region Syddanmark.

Se funktionskataloget

Nyhedsbrev

Syddanmarkskredsens bestyrelse udsender fire gange om året et nyhedsbrev til kredsens medlemmer.

Læs nyhedsbrevene


Generalforsamlingsvalgtes funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse for generalforsamlingsvalgte