Kravene er udvekslet – Læs dem her

Overenskomstforhandlingerne, OK24, er skudt i gang. Vi har modtaget kravene fra Danske Regioner, KL og Finansministeriet. Og vi har overrakt dem vores krav.

Udvekslingen af krav markerer det officielle startskud på overenskomstforhandlingerne 2024. 

Forud for udvekslingen har vi været i dialog med medlemmer og kredsbestyrelserne om, hvilke krav, vi har til arbejdsgiverne. Kravene er endeligt besluttet af Jordemoderforeningens hovedbestyrelse, der har koordineret med de andre fagforeninger i Akademikerne, – særligt Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen.

De generelle forhandlinger går i gang inden jul. I januar og februar vil der være en lang række forhandlingsmøder, hvor vores konkrete krav drøftes og forhandles.

Jordemoderforeningen informerer løbende tillidsrepræsentanterne om udviklingen i forhandlingerne. Vi inviterer også alle medlemmer til et webinar, når forhandlingerne er afsluttet og vi står foran en afstemning. Deltagerantallet ved webinaret kan betyde, at vi deler webinaret op i mindre møder.

Resultatet af OK24 konkretiserer udmøntning af overenskomstmidlerne og de ekstra midler, som blev tildelt jordemødre ved Trepartsforhandlingerne.

Ved overenskomstforhandlingerne fastlægges løn, arbejdstid, pension, kompetenceudvikling og der indgås aftaler om bedre vilkår i forskellige livsfaser, bedre arbejdsmiljø osv.

Jordemoderforeningen er direkte med ved forhandlingerne på de områder, der specifikt vedrører jordemødre.

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse opererer med en række temaer, som kan være til inspiration for medlemmer og kredse, der vil være med til at formulere krav.