Trepartsaftale om løn- og arbejdsvilkår 

Regeringen indgik i starten af december 2023 ’Trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår’.  

Aftalen blev indgået blandt andet med det formål  

  • at øge omfanget af kvalificeret arbejdskraft i sundhedsvæsnet 
  • at tilskynde sundhedspersonale til at arbejde på sygehus og i vagt  
  • at understøtte et fleksibelt offentligt arbejdsmarked med flere på fuldtid 

Det blev aftalt, at midlerne fra treparten (6,8 mia. kr.) skulle udmøntes ved overenskomstforhandlingerne i 2024.  

Jordemoderforeningen blev ikke nævnt som en af de faggrupper, der skulle have del i trepartsmidler, da statsminister Mette Frederiksen i midten af september 2023 afslørede, hvem regeringen ville sikre bedre løn. 

Jordemødre er en af de mest vagbelastede faggrupper på sygehusene og det kombineret med travlhed og rekrutteringsudfordringer for jordemødre gjorde, at Jordemoderforeningen argumenterede for, at jordemødre burde omfattes af trepartsaftalen om løn- og arbejdsvilkår. 

Vores opråb blev hørt og gruppen af jordemødre blev inddraget i forhandlingerne, der kørte bag meget lukkede døre. 

Det får jordemødre ud af trepartsaftalen 

Det er kun jordemødre ansat i regioner, der får del i trepartsmidlerne. 

Midlerne fra trepartsaftalen kommer til jordemødrene som: 

  • Anciennitetstillæg til alle jordemødre med mere end fire års anciennitet. 

Anciennitetstillægget indføres 1. januar 2025 på 1.480 kr. og stiger 1. januar 2026 til 1.763 kr. pr. måned. 

  • Jordemødre på A-skala får ikke anciennitetstillæg 
  • Forhøjelse af tillæg for særydelser (aften, nat, weekend) fra 1. april 2024 på 5 procentpoint. 
  • Vagttillæg. Forudsætter, at jordemoderen har mindst 300 timer om året (svarende til i gennemsnit 25 timer om måneden) uden for almindelig dagtjeneste (aften, nat, weekend og søgnehelligdage). Vagttillægget indføres 1. maj 2024 på 578 kr. og stiger 1. januar 2026 til 1.088 kr. pr. måned. 
  • Tillæg til ledende jordemødre på L7-12 (vicechefjordemødre). Tillægget indføres 1. april 2024 på 1.121 kr.