Tidsplan OK24

I januar, februar og marts 2023 afholdes der debat- og informationsmøder i kredsene for alle medlemmer. Lis Munk, Mette Rotesan og repræsentanter for kredsbestyrelsen deltager.

Onsdag den 22. marts 2023 skal krav fra medlemmer og kredse være Jordemoderforeningen i hænde. Krav sendes til loa@jordemoderforeningen.dk mærket KRAV OK24

Mandag den 27. marts 2023 mødes kredsbestyrelserne til landskonference, hvor kvalificering af krav er på dagsordenen

Fredag den 2. juni 2023 vedtager hovedbestyrelsen de krav, der skal prioriteres

September 2023 sender Jordemoderforeningen sine krav til Akademikerne AC, der er vores forhandlingsorganisation

December 2023 Organisationerne udveksler krav med de offentlige arbejdsgivere

Januar-februar 2024 Parterne forhandler og Jordemoderforeningens hovedbestyrelse godkender resultaterne

Marts 2024 sendes resultatet til urafstemning blandt foreningens medlemmer, der er på det pågældende forhandlingsområde

1. april 2024 træder de nye overenskomster i kraft (under forbehold for godkendelse ved afstemning)

15. april 2024 offentliggøres resultatet af afstemning.