Afstemning  

De aftaler, som Jordemoderforeningens forkvinde, Lis Munk, har skrevet under på, er med forbehold for godkendelse i organisationerne. 
 
I Jordemoderforeningen er det de stemmeberettigede medlemmer, der skal tage stilling til resultatet.  

Du er stemmeberettiget, hvis du i vores medlemssystem er registreret som ansat på en af overenskomsterne i regioner, stat eller kommuner. 
 
Resultatet af vores afstemning bliver kædet sammen med resultatet fra afstemningerne i de øvrige organisationer i vores hovedorganisation Akademikerne. 

Det er det samlede resultat – ja eller nej – der afgør, om overenskomsterne er godkendt. 
 
Jordemoderforeningen sender mail ud til alle stemmeberettigede medlemmer primo uge 11, hvor der er link til afstemningen. Der stemmes samlet om de tre overenskomster: staten, regioner og kommunerne. 

Hvis du ikke har modtaget en mail med adgang til afstemning i løbet af uge 11 og mener, at du er stemmeberettiget, bedes du kontakte os på sek@jordemoderforeningen.dk