Lønløft til jordemødrene efter trepartsforhandlingerne

Siden september har arbejdsmarkedets parter forhandlet med regeringen om de knap syv mia. kroner, som regeringen har lovet i lønløft til udvalgte faggrupper i den offentlige sektor.

Selvom der oprindeligt kun blev nævnt fire faggrupper, har jordemødrene været en del af forhandlingerne helt fra begyndelsen. Jordemoderforeningen har været repræsenteret i de politiske forhandlinger via hovedorganisationen, Akademikerne.

Nu er der landet en trepartsaftale, og jordemødre er et af de faggrupper, der får et lønløft som følge af treparten – et løft som Jordemoderforeningen har kæmpet for i årevis:

”Vi er glade for, at der er blevet lyttet til vores krav om, at jordemødre skal have del i et lønløft. Jordemødrene er en vital faggruppe for samfundet, vi arbejder tæt på borgerne, og vi har en høj andel af vagttungt arbejde. Samtidig er der store udfordringer med rekruttering og fastholdelse, som også var et af kriterierne for at få andel i midlerne,” siger Lis Munk, forkvinde for Jordemoderforeningen.

Lønforbedringerne kommer dog med en pris. Der skal også leveres den anden vej i form af øget fleksibilitet, da regeringen med aftalen ønsker at øge arbejdsstyrken, blandt andet ved at flere skal gå på fuld tid, og flere skal tage del i vagtarbejdet:

”Regeringen har stillet store modkrav om fleksibilitet til gengæld. Jordemødrene udviser allerede meget høj grad af fleksibilitet og har meget vagtarbejde. Så der venter os en opgave i at indgå nye aftaler på disse områder, som yderligere øger fleksibiliteten på arbejdspladserne uden at gå på kompromis med arbejdsmiljøet”, siger Lis Munk.

Konkret tilgodeses jordemødre gennem større tillæg for at tage vagter og gennem et nyt tillæg, som opnås efter tidligst fire års ansættelse på et regionalt hospital. Pengene skal udmøntes ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2024, og vi har en forventning om et væsentligt lønløft – ikke mindst fordi jordemødre har meget arbejde udenfor normal arbejdstid.

Der skal desuden indgås nye aftaler om frivilligt ekstra arbejde, så medarbejderne tilskyndes til fuldtidsansættelse. Overenskomstparterne forpligter sig også til at gennem gå arbejdstidsreglerne med henblik på at styrke tilskyndelsen til at gå på fuld tid og til at udarbejde løsninger, der udvider det antal timer medarbejderen arbejder.

Også aftaler herom skal indgås ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2024.

Antallet af fuldtidsansatte jordemødre er i perioden 2010 til 2023 steget fra 35 procent til 58 procent.

Yderligere oplysninger fås hos:

Anne-Marie Kjeldset, kommunikationsmedarbejder i Jordemoderforeningen, på 21 76 64 04.

Lis Munk, forkvinde i Jordemoderforeningen, på 28 57 32 10.