G-dage efter arbejde i udlandet


Spørgsmål:

Jeg har flere gange været i Norge for at arbejde. I øjeblikket er jeg sendt til Norge på en tre-ugers kontrakt af et dansk vikarbureau. Når jeg kommer hjem, har jeg ikke et job på hånden og skal jo formentlig gå arbejdsløs i en periode. Er der noget med, at min arbejdsgiver skal betale de første ledighedsdage? Og hvad sker der, hvis jeg er ansat direkte af det norske hospital? Er det så hospitalet, der betaler mine g-dage, når jeg kommer hjem til Danmark igen?


Svar (ved Sisco Daastrup-Hansen, juridisk konsulent, DSA): 

Danske arbejdsgivere skal betale en del af dagpengeomkostningen, når et medlem af en a-kasse bliver ledig – dvs. når der er et arbejdsophør, fx fordi der ikke er flere opgaver at løse, medlemmet bliver sagt op eller en tidsbegrænset ansættelse udløber. Helt konkret skal arbejdsgiveren i en sådan situation betale en særlig ydelse til medlemmet, der hedder dagpengegodtgørelse – eller i daglig tale g-dage.

Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldte, før arbejdsgiveren skal betale g-dage. For det første er det et krav, at medarbejderen har været beskæftiget i fuld overenskomstmæssig arbejdstid i 2 uger inden for de sidste 4 uger forud for arbejdsophøret. For det andet er det en betingelse, at medlemmet rent faktisk er ledig de første ordinære arbejdsdage efter arbejdsophøret. Holder medlemmet ferie eller opnår arbejde i forlængelse af arbejdsophøret, skal arbejdsgiveren ikke betale g-dage. Hvis betingelserne for udbetaling af g-dage er opfyldt, skal arbejdsgiveren betale g-dage for de første 2 dage medlemmet er ledig efter arbejdsophør.

G-dagsbetalingen udgør 892 kr. pr. dag (2021) – eller hvad der svarer til højeste dagpengesats.

G-dagene udbetales enten som hele eller halve dage alt efter, om medlemmet er helt eller kun delvis ledig de første dage efter arbejdsophøret. Arbejder du som vikar i Norge, for en dansk virksomhed, vil du derfor som udgangspunkt have krav på g-dage fra din danske arbejdsgiver, når opgaven hører op, og du i øvrigt er ledig efter udløb af opgaven og vender tilbage til Danmark.

G-dage er imidlertid en dansk regel. Er du ansat direkte af en norsk eller udenlandsk arbejdsgiver, har du ikke krav på g-dage fra din arbejdsgiver. Du vil i stedet kunne søge dagpenge fra a-kassen – også for de første ledige dage efter et arbejdsophør. 

Opdateret juli 2021