Supplerende dagpenge under ansættelse


Spørgsmål:

Jeg blev færdig som jordemoder sidste år, og har haft en række vikariater, hvor jeg har arbejdet fuld tid. Nu er jeg blevet tilbudt et vikariat på 18,5 timer om ugen hen over sommerferien. Hvilke muligheder har jeg for at få supplerende dagpenge under min ansættelse? Og har det nogen betydning, hvis jeg ikke får en frigørelsesattest og senere bliver arbejdsløs?


Svar (Sisco Daastrup-Hansen, Juridisk konsulent i DSA, Din Sundhedsfaglige A-kasse):

For at få suppleret din indkomst med dagpengekræver det, at du får en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver. Du kan i princippet sagtens arbejde uden en sådan attest, men så kan du ikke få supplerende dagpenge. Du skal derfor kunne leve af den indkomst de 18,5 timergiver dig eller tage yderligere et job.

De overordnede regler om supplerende dagpenge er, at du kan arbejde op til 145½ timer om måneden, og få udbetalt dagpenge for de resterende timer op til 160,33 timer – du skal dog mindst have ret til at få udbetalt dagpenge for 14,8 timer. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger – med mulighed for forlængelse hvis du har perioder, hvor du arbejder på fuld tid. For at få supplerende dagpenge skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette indebærer, at du skal være tilmeldt jobcentret som ledig, at du skal være aktivt jobsøgende, og komme til de samtaler, du bliver indkaldt til.  Du skal desuden til enhver tid kunne overtage arbejde på fuld tid. Derfor er det sådan, at hvis du har et opsigelsesvarsel, så skal du have en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver. Du skal sende frigørelsesattesten til DSA sådan at a-kassen har den senest 5 uger efter, at du blev omfattet af et opsigelsesvarsel. Får DSA først frigørelsesattesten på et senere tidspunkt, kan du først få supplerende dagpenge fra DSA modtog frigørelsesattesten.

Helt umiddelbart vil det ikke have betydning for dine dagpenge, hvis du søger om dagpenge efter, at du i en periode har arbejdet 18½ timer om ugen. Dog skal du være opmærksom på, at der i visse situationer vil være et krav om, at du skal have beregnet en ny dagpengesats – og i visse situationer vil perioden hvor du har fået løn for 18½ timer om ugen skulle indgå i beregningen af din nye dagpengesats.

Du vil skulle have en ny satsberegning i disse to situationer:  1) Hvis du har fået udbetalt dagpenge efter at du afsluttede din uddannelse – og du samlet set har arbejdet mere end 1.924 timer siden du fik din dagpengeret. Eller 2) Hvis du ikke har fået dagpenge efter du afsluttede din uddannelse – og du først bliver ledig mere end 2 år, efter du afsluttede din uddannelse.Dagpengesatsen skal beregnes på baggrund af din indtægt indenfor en opgørelsesperiode, der er de seneste 24 måneder inden du bliver ledig. Beregningen foretages på baggrund af indtægten i de 12 måneder i opgørelsesperioden, hvor du har haft den bedste indtægt. Det vil sige, at hvis du arbejdede fuld tid i de første 12 måneder i opgørelsesperioden, og du derefter arbejder 18½ timer om måneden de sidste 12 måneder inden du melder dig ledig – så vi perioden med nedsat tid slet ikke komme til at indgå i beregningen af din dagpengesats.   

Opdateret juli 2021