Supplerende dagpenge som timelønnet


Spørgsmål:

Jeg er en ung håbefuld jordemoder – men desværre uden fast job. Jeg er meget opsat på at komme ud og få arbejdserfaring så meget som muligt og så hurtigt som muligt for at oparbejde den faglige sikkerhed og rutine. Derfor har jeg kontaktet et fødested, der gerne vil have mig tilknyttet som timelønnet vikar. Foreløbig har jeg haft under otte timers vagter om ugen, men nu har jeg fået lovning på flere timer i de første uger af det ny år. Lige nu kender jeg mit vagtskema en uge frem, hvor jeg i alt har 21 timer. Derefter står det åbent, men jeg er blevet sat i udsigt, at der bliver lige så meget i ugerne frem. Allerhelst ville jeg jo have et ansættelsesbrev på timerne, men min leder siger, at det kan hun ikke give mig, da der ikke er arbejde en hel måned frem. Jeg vil gerne have arbejdet, men jeg vil på den anden side ikke underløbe vores aftaler i overenskomsten og så vil jeg nødig miste penge på at arbejde. Derfor vil jeg høre, om jeg risikerer ikke at kunne få supplerende dagpenge, når jeg arbejder, som jeg gør?


Svar (Sisco Daastrup-Hansen, juridisk konsulent, DSA):

Når du arbejder som timelønnet vikar, kan du få supplerende dagpenge, så længe du arbejder maksimalt 145½ timer om måneden. Dagpenge udbetales for en måned ad gangen med udgangspunkt i en udbetaling for 160,33 timer. DSA udbetaler forskellen mellem din arbejdstid i måneden og de 160,33 timer.

Hvis du i en måned f.eks. har arbejdet 8 timer pr. uge i 2 uger – og derpå har haft 2 uger med 21 timer om ugen – og i alt har arbejdet 58 timer i måneden – vil du kunne få suppleret op med dagpenge for 102,33 timer

Når du arbejder som timelønnet vikar, kan du sige dit arbejde op fra den ene dag til den anden. Det står i overenskomsten. Så længe du ikke er omfattet af et opsigelsesvarsel, kan du let få supplerende dagpenge. Det er nemlig afgørende for at få supplerende dagpenge, at du kan starte på et nyt job eller i et tilbud, dagen efter, du bliver indkaldt til det.

Hvis du siger ja til flere dages arbejde ad gangen, så kan du få supplerende dagpenge i den periode, hvis din arbejdsgiver skriftligt bekræfter, at du kan sige op fra dag til dag. Det kan være på en e-mail eller en frigørelsesattest. Har du ”bundet” dig for en uge ad gangen, kan du altså ikke få supplerende dagpenge, medmindre din arbejdsgiver bekræfter over for DSA, at du kan frigøre dig fra aftalen fra den ene dag til den anden.

Hvis du bliver ansat mere fast og omfattet af et opsigelsesvarsel, så skal din arbejdsgiver skrive under på en frigørelsesattest, der skal være afleveret til DSA senest 5 uger efter, opsigelsesvarslet gælder for dig. Så kan du fortsætte med at få supplerende dagpenge. Overholder du ikke fristen, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, frigørelsesattesten er modtaget i DSA.

Opdateret juli 2021