Nyuddannet og dagpenge i forbindelse med ledighed


Spørgsmål:

Jeg bliver færdig som jordemoder i slutningen af januar, men har ikke umiddelbart udsigt til fast arbejde. Det sidste sted, hvor jeg har været i praktik, har tilbudt, at jeg kan blive tilknyttet som vikar uden et egentligt ansættelsesforhold. Som det ser ud nu, kan jeg få i omegnen af en vagt om ugen. Hvad betyder det for min mulighed for at få dagpenge, at jeg har enkelte vagter? Hvis jeg på et tidspunkt får mulighed for at få et fast vikariat, hvordan er jeg så stillet med hensyn til dagpenge? Hvis jeg får et sådant vikariat, bliver det sandsynligvis på deltid.


Svar (ved Sisco Daastrup-Hansen, juridisk konsulent, DSA): 

Tillykke med din uddannelse. Du har grebet det flot an. Det er DSAs anbefaling, at nyuddannede aktivt søger arbejde, allerede inden de er færdige med uddannelsen, og det er oplagt at starte med et praktiksted, som i forvejen kender dine kompetencer. Vejen til et fast arbejde på fuld tid går ofte gennem netværk, og al den erfaring, du kan tilegne dig, gavner kun yderligere. Hvis du bliver ansat som vikar, kan du få suppleret din løn med dagpenge fra DSA, når du opfylder følgende:

  • Du skal være tilmeldt Jobcentret som ledig, og du skal aktivt søge andet arbejde på fuld tid
  • Du skal kunne stoppe i vikariatet uden varsel, hvis du bliver tilbudt andet arbejde med længere arbejdstid.
  • Hvis du er omfattet af et opsigelsesvarsel i vikariatet, skal du have en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver. Frigørelsesattesten skal sendes til a-kassen, så de har den senest 5 uger fra den dag, du søger om dagpenge.

Du kan få suppleret lønnen med dagpenge i de måneder, hvor du ikke arbejder mere end 145½ timer i måneden – eller mindre end 33½ timer om ugen i gennemsnit. Du skal være tilmeldt jobcentret som ledig og være aktivt jobsøgende i hele perioden hvor du søger supplerende dagpenge. Du kan få supplerende dagpenge i op til 30 uger indenfor 104 uger. Der er mulighed for at få forlænget retten supplerende dagpenge, hvis du har perioder hvor du arbejder fuld tid.

Du kan læse mere på dsa.dk. Husk, at du kan oprette din egen jobagent via DSAjobsøger uanset om du søger vikariater eller faste stillinger. Det er en god måde at få stillingsopslag direkte i din mail.

Opdateret juli 2021