Sammenkædning af resultat ved urafstemning – OK24

Jordemoderforeningen er medlem af hovedorganisationen Akademikerne, der også er vores forhandlingsorganisation.

Jordemoderforeningen stemmer om overenskomstudkastet sammen med Akademikernes øvrige medlemsorganisationer. Det er det samlede resultat – ja eller nej – der afgør, om et udkast til overenskomst er vedtaget.

I 2021 stemte 64 procent af jordemødrene nej til udkastet ved urafstemningen, men et samlet flertal blandt Akademikernes medlemmer gjorde, at overenskomstresultatet blev vedtaget.