Midtjyllands lokalaftaler

Rammeaftaler for hele Region Midtjylland

Rammeaftale for KJO i Region Midtjylland
Rammeaftale for fleksibilitetsaftaler (FEA) i Region Midtjylland

Link til regionens MED-aftaler og -vilkår

Regionshospitalet Gødstrup

12 timers vagt
Afspadsering
Afspadsering på særlige tidspunkter
FEA
Nedsat hvile
Normperiode
Udskydelse af fridøgn

Forhåndsaftale
– KJO
– Flexjordemoder

Regionshospitalet Horsens

aftale 1

aftale 4

Regionshospitalet Viborg

Individuel arbejdstidslængde (skitse til aftale om)
Fuld tid og afspadsering
Nedsat hvile
Nedsat hvile, barselshotel

Forhåndsaftale
Flexjordemødre
– Døgndækning af Klinisk Jordemodersupervisorer
– KJO sårbar

Regionshospitalet Randers

Nedsættelse af hviletid (under omformulering)
Udskydelse af fridøgn (under omformulering)
12 1/4 timers vagter (under udarbejdelse)
Hensigtserklæring vedr ulempevagter seniorer

Forhåndsaftaler
– Flexjordemoder
– Jordemoder som har sårbare gravide
– KJO arbejdstidsaftale
– KJO ulempetillæg
– Klinisk jordemodersupervisor
– Sonografer
– Uddannelsesansvarlig jordemoder

Funktionstillæg
– Skemalægger
– Jule- og nytårsvagter
– Varetagelse af hovedvejlederfunktion
– Varetager sorggrupper (under udarbejdelse)

Aarhus Universitetshospital, Skejby

Afspadsering i forbindelse med vagt
Nedsættelse af hviletid
Nedsættelse af hviletid efter personalemøder
Møde af kort varighed
Forlængelse af 12-timersvagt

Forhåndsaftale for
– flexjordemoder
– jordemodersupervisor
– jordemødre på kompetenceniveau 0-5
– familieambulatoriejordemoder
– KJO
– KJO hjemmefødsler
kliniske jordemoderspecialister
projektjordemødre (stilling)
uddannelsesansvarlige jordemødre
udviklingsansvarlige jordemødre

Funktionstillæg
– dansk kvalitetsdatabase
– faglig udvikling og implementering
– introduktion, oplæring og vejledning
– projektjordemoder
– koordination af særlige patientforløb
– koordination, drift
– strategisk indsats, dokumentation

Overordnet aftale om
udbetaling af merarbejde (for deltidsansatte)
– afspadsering af AN-tillægget