Midtjyllands lokalaftaler


Rammeaftaler for hele Region Midtjylland

Løn- og arbejdsforhold for jordemoder i kendt jordemoder-ordning
Læs aftalen om løn- og arbejdsforhold for jordemoder i kendt jordemoder-ordning her:

Regional Rammeaftale om løn- og arbejdsforhold m.v. for jordemødre i kendt jordemoder-ordning (KJO)
Fleksibilitetsaftaler
Læs aftalen om fleksibilitetsaftaler for jordemødre her:

Regional Rammeaftale for fleksibilitetsaftaler for jordemødre
MED- og arbejdsmiljøaftale
Læs MED- og arbejdsmiljøaftale her:

MED- og Arbejdsmiljøaftale for Region Midtjylland

Rammeaftaler for Regionshospitalet Gødstrup

12 timers vagter og 12 1/4 timers vagter
Læs aftalen om 12 timers vagter og 12 1/4 timers vagter her:

Lokalaftale om 12 timers vagter og 12 1/4 timers vagter
Afspadsering af tillæg for arbejde på særlige tidspunkter
Læs aftalen om afspadsering af tillæg for arbejde på særlige tidspunkter her:

Lokalaftale vedr. afspadsering af tillæg for arbejde på særlige tidspunkter
Afspadsering og udbetaling af tillæg for arbejde på særlige tidspunkter
Læs aftalen afspadsering og udbetaling af tillæg for arbejde på særlige tidspunkter her:
Lokalaftale vedr. afspadsering og udbetaling af tillæg for arbejde på særlige tidspunkter
Honorering af ekstraarbejde
Nedsat hviletid
Læs aftalen om nedsat hviletid her:

Lokalaftale om nedsat hviletid
Normperiode
Læs aftalen om normperiode her:

Lokalaftale vedrørende normperiode
Udskydelse af fridøgn
Læs aftalen om udskydelse af fridøgn her:

Lokalaftale vedrørende udskydelse af fridøgn
Flexjordemoder
Læs aftalen om flexjordemoder her:

Lokal Forhåndsaftale om flexjordemoder
Arbejdstidsaftale for jordemoder i kendt jordemoder-ordning
Læs aftalen for arbejdstidsaftale for jordemoder i kendt jordemoder-ordning her:

Lokal Forhåndsaftale indgået i henhold til den regionale aftale om KJO

Rammeaftaler for Regionshospitalet Horsens

Aftale 1 (På vej)
Aftale 4 (På vej)

Rammeaftaler for Regionshospitalet Viborg

Arbejdstidens længde
Læs aftalen om arbejdstidens længde her:

Lokalaftale om arbejdstidens længde
Fuld tid og fast afspadsering af særydelser
Læs aftalen om fuld tid og fast afspadsering af særydelser her:

Lokalaftale om fuld tid og fast afspadsering af særydelser
Nedsat hviletid/kortskifte
Læs aftalen om nedsat hviletid/kortskifte her:

Lokalaftale om nedsat hviletid/kortskifte
Nedsat hviletid/kortskifte på barselshotel
Læs aftalen om nedsat hviletid/kortskifte på barselshotel her:

Lokalaftale om nedsat hviletid/kortskifte på barselshotel
Flexjordemoder
Døgndækning af klinisk jordemodersupervisorer
Læs aftalen om døgndækning af klinisk jordemodersupervisorer her:

Lokal Forhåndsaftale om døgndækning af Klinisk Jordemodersupervisorer
Arbejdstidsaftale for jordemoder i kendt jordemoder-ordning
Læs aftalen for arbejdstidsaftale for jordemoder i kendt jordemoder-ordning her:

Lokal Forhåndsaftale indgået i henhold til den regionale aftale om KJO

Rammeaftale for Regionshospitalet Randers

Nedsættelse af hviletid (under omformulering)
Udskydelse af fridøgn (under omformulering)
12 1/4 timers vagter (under udarbejdelse)
Hensigtserklæring vedr ulempevagter seniorer (under udarbejdelse)
Flexjordemoder (under udarbejdelse)
Forhåndsaftale
Jordemoder som har sårbare gravide (under udarbejdelse)
Forhåndsaftale
Klinisk jordemodersupervisor (under udarbejdelse)
Forhåndsaftale
Sonografer (under udarbejdelse)
Forhåndsaftale
Uddannelsesansvarlig jordemoder (under udarbejdelse)
Forhåndsaftale
Arbejdstidsaftale for jordemoder i kendt jordemoder-ordning (under udarbejdelse)
Forhåndsaftale
Ulempetillæg for jordemoder i kendt jordemoder-ordning (under udarbejdelse)
Forhåndsaftale
Funktionstillæg for skemalægger (under udarbejdelse)
Funktionstillæg for jule- og nytårsvagter (under udarbejdelse)
Funktionstillæg for varetagelse af hovedvejlederfunktion (under udarbejdelse)
Funktionstillæg for varetager sorggrupper (under udarbejdelse)

Rammeaftaler for Aarhus Universitetshospital, Skejby

Afspadsering af ulempetillæg
Læs aftalen om afspadsering af ulempetillæg her:

Lokalaftale om afspadsering af ulempetillæg
Nedsættelse af hviletid
Læs aftalen om nedsættelse af hviletid her:

Lokalaftale om nedsættelse af hviletid
Nedsættelse af hviletid efter personalemøder
Læs aftalen om nedsættelse af hviletid efter personalemøder her:

Lokalaftale om nedsættelse af hviletid efter personalemøder
Møde af kort varighed
Læs aftalen om møde af kort varighed her:

Lokalaftale om skemalagte møder af varighed under 5 timer
Forlængelse af 12-timersvagt
Læs aftalen om forlængelse af 12-timersvagter her:

Lokalaftale om forlængelse af 12-timersvagter til 12,25 timer
Flexjordemoder
Læs aftalen om flexjordemoder her:

Lokalaftale for flexjordemoder på AUH
Jordemoder i kendt jordemoder-ordning
Dækning af hjemmefødsler i kendt jordemoder-ordning
Læs aftalen om dækning af hjemmefødsler i kendt jordemoder-ordning her:

Lokal Forhåndsaftale vedr. dækning af hjemmefødsler i kendt jordemoder-ordning (KJO)
Funktionstillæg for jordemødre på Kompetenceniveau 0-5
Læs aftalen om funktionstillæg for jordemødre på Kompetenceniveau 0-5 her:

Lokal Forhåndsaftale for jordemødre på kompetenceniveau 0-5
Funktionstillæg for jordemodersupervisor
Læs aftalen om funktionstillæg for Jordemodersupervisor her:

Lokal Forhåndsaftale for jordemodersupervisor
Funktionstillæg for familieambulatoriejordemoder
Læs aftalen om funktionstillæg for familieambulatoriejordemoder her:

Lokal Forhåndsaftale om funktionstillæg for familieambulatoriejordemoder
Funktionstillæg for kliniske jordemoderspecialister
Læs aftalen om funktionstillæg for kliniske jordemoderspecialister her:

Lokal forhåndsaftale om funktionstillæg for kliniske jordemoderspecialister
Funktionstillæg for projektjordemødre
Læs aftalen om funktionstillæg for Projektjordemødre her:

Lokal Forhåndsaftale om funktionstillæg for projektjordemødre
Funktionstillæg for uddannelsesansvarlig jordemødre
Læs aftalen om funktionstillæg for Uddannelsesansvarlig jordemødre her:

Lokal Forhåndsaftale om funktionstillæg for uddannelsesansvarlige jordemødre
Funktionstillæg for udviklingsansvarlig jordemødre
Læs aftalen om funktionstillæg for Udviklingsansvarlig jordemødre:

Lokal Forhåndsaftale om funktionstillæg for udviklingsansvarlige jordemødre
Funktionstillæg for projektjordemoder
Læs aftalen om funktionstillæg for varetagelse af funktionen projektjordemoder her:

Lokal forhåndaftale om funktionstillæg for varetagelse af funktionen projektjordemoder
Funktionstillæg for dansk kvalitetsdatabase fødsler
Læs aftalen om funktionstillæg for dansk kvalitetsdatabase fødsler her:

Lokal forhåndsaftale om funktionsløn for varetagelse af funktionen dansk kvalitetsdatabase fødsler
Funktionstillæg for varetagelse af funktionen “Faglig udvikling og implementering”
Læs aftalen om funktionstillæg for varetagelse af funktionen “Faglig udvikling og implementering” her:

Lokal forhåndsaftale om funktionstillæg for varetagelse af funktionen “faglig udvikling og implementering”
Funktionstillæg for varetagelse af funktionen “introduktion, oplæring og vejledning”
Læs aftalen om funktionstillæg for varetagelse af funktionen “introduktion, oplæring og vejledning” her:

Lokal forhåndsaftale om funktionstillæg ved varetagelse af funktionen “introduktion, oplæring og vejledning”
Funktionstillæg for varetagelse af funktionen “koordination af særlige patientforløb”
Læs aftalen om funktionstillæg for varetagelse af funktionen “koordination af særlige patientforløb” her:

Lokal forhåndsaftale om funktionstillæg for varetagelse af koordination af særlige patientforløb
Funktionstillæg for varetagelse af funktionen “koordination og drift”
Læs aftalen om funktionstillæg for varetagelse af funktionen “koordination og drift” her:

Lokal forhåndsaftale om funktionstillæg for varetagelse af funktionen “koordination og drift”
Funktionstillæg for varetagelse af funktionen strategisk indsats og dokumentation
Læs aftalen om funktionstillæg for varetagelse af funktionen “strategisk indsats og dokumentation” her:

Lokal forhåndsaftale for varetagelse af funktionen “strategisk indsats og dokumentation”
Udbetaling af medarbejde (for deltidsansatte)
Læs aftalen om udbetaling af merarbejde for deltidsansatte her:

Overordnet lokalaftale om udbetaling af merarbejde (for deltidsansatte)
Afspadsering af aften/nat-tillægget
Læs aftalen om afspadsering af aften/nat-tillægget her:

Overordnet lokalaftale om afspadsering af aften/nat-tillægget