Sjællands lokalaftaler


Rammeaftaler for hele Region Sjælland

Jordemodertillæg til jordemødre ansat i Region Sjælland
Læs aftalen om jordemodertillæg til jordemødre ansat i Region Sjælland her:

Regional forhåndsaftale om jordemodertillæg til jordemødre ansat i Region Sjælland
Lønindplacering for klinisk jordemoderspecialister og klinisk jordmodersupervisorer
Læs aftalen om lønindplacering for klinisk jordemoderspecialister og klinisk jordmodersupervisorer her:

Regional forhåndsaftale om lønindplacering for klinisk jordemoderspecialister og klinisk jordmodersupervisorer
Ressourcepersontillæg
Læs aftalen om ressourcepersontillæg i henhold til rammeaftalen vedrørende kompetencemodel for jordemødre her:

Regional forhåndsaftale om ressourcepersontillæg
Frivilligt ekstra arbejde
Læs aftalen om frivilligt ekstra arbejde for jordemødre ansat ved Gynækologisk og Obstetriske afdelinger i Region Sjælland

Regional forhåndsaftale om frivilligt ekstra arbejde for jordemødre ansat ved Gynækologisk og Obstetriske afdelinger i Region Sjælland

Læs også allonge til aftale om frivilligt ekstra arbejde:

Allonge til aftale om frivilligt ekstra arbejde
Fastholdelsestillæg
Læs aftalen om fastholdelsestillæg her:

Regional forhåndsaftale om fastholdelsestillæg

Rammeaftaler for Sjællands Universitetshospital

Nedsættelse af hviletid og udskydelse af fridøgn samt nedsættelse af fridøgnets længde
Læs aftalen om hviletid og udskydelse af fridøgn samt nedsættelse af fridøgnets længde her:

Lokalaftale om nedsættelse af hviletid og udskydelse af fridøgn samt nedsættelse af fridøgnets længde
Kompetencemodel for jordemødre – De fire niveauer
Læs aftalen om kompetencemodel for jordemødre her:

Lokal rammeaftale om kompetencemodel for jordemødre


Læs også bilag 1 til Kompetencemodel – De fire niveauer:

Bilag 1 til Kompetencemodel – De fire niveauer


Læs også allonge til overstående aftale om kompetenceløn:

Allonge til aftale vedrørende kompetenceløn for jordemødre
Fremmøde 12,25 timer
Læs aftalen om fremmøde med 12,5 timer for kliniske jordemoderspecialister og basisjordemødre, 12,25 timers dagvagt eller nattevagt her:

Lokalaftale om fremmøde 12,25 timer
Normtidsreduktion
Halve døgnvagter
Læs aftalen om halve døgnvagter her:

Lokalaftale om halve døgnvagter