Nordjyllands lokalaftaler


Rammeaftaler for hele Region Nordjylland

Kvalifikationstillæg efter en faglig ledelsesmæssig vurdering
Læs aftalen om kvalifikationstillæg efter en faglig ledelsesmæssig vurdering her:

Regional Forhåndsaftale for ikke-ledende jordemødre efter en faglig ledelsesmæssig vurdering
Uddannelsesbetinget kvalifikationsløn
Kvalifikationsløn for SHK medarbejdere ansat i forskningsstillinger
Læs aftalen om kvalifikationsløn for SHK medarbejdere ansat i forskningsstillinger her:

Regional Forhåndsaftale for SHK medarbejdere ansat i forskningsstillinger
Funktionstillæg for jordemødre med specialfunktioner
Læs aftalen om funktionstillæg for ikke-ledende jordemødre med specialfunktioner her:

Regional forhåndsaftale for ikke-ledende jordemødre med specialfunktioner om funktionstillæg til ikke-ledende jordemødre
Funktionstillæg for afdelingsjordemødre
Læs aftalen om funktionstillæg for afdelingsjordemødre her:

Regional forhåndsaftale vedr. funktionstillæg for afdelingsjordemødre
Funktionstillæg for Sonografer
Læs aftalen om funktionstillæg for jordemødre i funktionen som sonograf her:

Regional Forhåndsaftale – Sonografer
Funktionstillæg for Supervisorer
Læs aftalen om funktionstillæg for jordemødre i funktionen som supervisor her:

Regional Forhåndsaftale – Supervisor
Honorering af primær kontaktjordemødre
Honorering af tillidsrepræsentanter
Læs aftalen om honorering af funktionerne som tillidsrepræsentanter her:

Regional Forhåndsaftale vedrørende honorering af funktionerne som tillidsrepræsentanter
Honorering af arbejdsmiljørepræsentant
Læs aftalen om honorering af funktionen som arbejdsmiljørepræsentant her:

Regional Forhåndsaftale vedrørende honorering af funktionen som arbejdsmiljørepræsentanter
Honorering af arbejde i ekstraordinære situationer
Læs aftalen om honorering af arbejde i ekstraordinære situationer her:

Regional Rammeaftale om arbejde i ekstraordinære situationer for jordemødre


Se skema og vejledning for aftalen om arbejde i ekstraordinære situationer her:

Skema og vejledning for den Regionale Rammeaftale om arbejde i ekstraordinære situationer for jordemødre
Honorering af jul- og nytårsvagter

Rammeaftaler for Aalborg Universitetshospital, Thisted

Honorering ved deltagelse i sectio
Læs aftalen om honorering af jordemødre ved deltagelse i sectio her:

Lokal Forhåndaftale for jordemødre ved deltagelse i sectio – pr gang
Honorering af halve døgnvagter
Læs aftalen om honorering af halve døgnvagter her:

Lokal Forhåndsaftale om halve døgnvagter
12,25 timers vagter
Læs aftalen om 12,25 timers vagter på fødegangen her:

Lokalaftale vedrørende 23,25 timers vagter på fødegangen (A410)

Rammeaftaler for Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Nedsættelse af hviletid
Læs aftalen om nedsættelse af hviletid her:

Lokalaftale om individuel nedsættelse af hviletid
Udskydelse af fridøgnet
Læs aftalen om udskydelse af fridøgnet her:

Lokalaftale ommulighed for individuel udskydelse af fridøgnet
Afvikling af omsorgsdage
Læs aftalen om afvikling af omsorgsdage her:

Lokalaftale om afvikling af omsorgsdage
Fast vagt efterfulgt af rådighed
Læs aftalen om fast vagt efterfulgt af rådighed her:

Lokalaftale om anvendelse af vagtformen: Fast vagt efterfulgt af rådighed
Distriktsjordemødre i spidsbelastningssituationer
Læs aftalen om distriktsjordemødre i spidsbelastningssituationer her:

Lokalaftale for kald af distriktsjordemødre i spidsbelastningssituationer på RHN Hjørring fødegang
SMS indkald af personale ved akut sygdom
Læs aftalen om SMS indkald af personale ved akut sygdom her:

Lokalaftale om SMS indkald af personale ved akut sygdom på fødegangen
Arbejdstidsaftale for 24 timers koordinerende jordemoder
Læs aftalen om arbejdstidsaftale for 24 timers koordinerende jordemoder her:

Lokalaftale for 24 timers koordinerende jordemoder
Kontaktjordemoder funktionen
Læs aftalen om kontaktjordemoder funktionen her:

Lokalaftale om kontaktjordemoder funktionen
Samarbejde mellem distriktsjordemoder og basisjordemoder vedr. ambulante gravide
Læs aftalen om samarbejde mellem distriktsjordemoder og basisjordemoder vedr. ambulante gravide her:

Lokalaftale om samarbejdsaftale mellem distriktsjordemoder og basisjordemoder vedr. ambulante gravide
Daglig arbejdstid og honorering af møde-kursusaktiviteter
Læs aftalen daglig arbejdstid og honorering af møde-kursusaktiviteter her:

Lokalaftale om daglig arbejdstid og honorering af møde-kursusaktiviteter
Honorering af arbejde på særlige tidspunkter og overarbejde
Læs aftalen om honorering af arbejde på særlige tidspunkter og overarbejde her:

Lokalaftale om normperiodens længde, honorering af arbejde på særlige tidspunkter samt overarbejde
Honorering af rådighedsvagt
Honorering og konvertering af afspadsering
Honorering af halve døgnvagter
Læs aftalen om honorering af halve døgnvagter her:

Lokalaftale om vagtformen 1/2 døgnvagt