Hovedstadens lokalaftaler


Rammeaftaler for hele Region Hovedstaden

Den regionale hjemmefødselsordning
Funktionstillæg til tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter
Læs aftalen om funktionstillæg til tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter her:

Regional Rammeaftale om funktionstillæg til tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter
Frivilligt ekstraarbejde
Læs aftalen om frivilligt ekstraarbejde her:

Regional aftale om frivilligt ekstraarbejde

Rammeaftaler for Amager-Hvidovre Hospital

Nedsat hviletid
Læs aftalen om nedsat hviletid her:

Lokalaftale om nedsat hviletid
Fast afspadsering
Læs aftalen om fast afspadsering her:

Lokalaftale om fast afspadsering
Nedsat arbejdstidslængde ved samtalerum og supervision
Læs aftalen om nedsat arbejdstidslængde ved samtalerum og supervision her:

Lokalaftale om nedsat arbejdstidslængde ved samtalerum og supervision
Særydelser til udebetaling og afspadsering
Læs aftalen om særydelser til udebetaling og afspadsering her:

Lokalaftale om særydelser til udebetaling og afspadsering
Lokal løndannelse vedrørende: Den erfarne jordemoder
Læs aftalen om lokal løndannelse vedrørende: Den erfarne jordemoder her:

Lokal forhåndsaftale om lokal løndannelse vedrørende: Den erfarne jordemoder
Lokal løndannelse vedrørende: Klinisk jordemodersupervisor
Læs aftalen om lokal løndannelse vedrørende: Klinisk jordemodersupervisor her:

Lokal forhåndsaftale om lokal løndannelse vedrørende: Klinisk jordemodersupervisor
Kontaktjordemoder
Læs aftalen om kontaktjordemoder her:

Lokal forhåndsaftale vedrørende kontaktjordemoder
Flexjordemoder
Læs aftalen om flexjordemoder her:

Lokal forhåndsaftale om flexjordemoder
Funktionsbeskrivelse for jordemødre med
IBCLC uddannelse
Læs aftalen om funktionsbeskrivelse for jordemødre med
IBCLC uddannelse her:

Lokal forhåndsaftale om funktionsbeskrivelse for jordemødre med
IBCLC uddannelse
Lokal løndannelse vedrørende IBCLC-specialist
Læs aftalen om lokal løndannelse vedrørende IBCLC-specialist på barselsafsnittet her:

Lokal forhåndsaftale om lokal løndannelse vedrørende IBCLC-specialist
Kendt jordemoderordning (KJO)
Læs aftalen om Kendt jordemoderordning (KJO) her:

Lokal forhåndsaftale om Kendt jordemoderordning (KJO)
Funktionstillæg for meget erfarne sonografer, obstetrisk ultralydsscanning
Læs aftalen om funktionstillæg for meget erfarne sonografer her:

Lokalaftale om funktionstillæg for meget erfarne sonografer, obstetrisk ultralydsscanning
Funktionstillæg for certificerede sonografer
Læs aftalen om funktionstillæg for certificerede sonografer her:

Lokalaftale om funktionstillæg for certificerede sonografer
Funktionstillæg for den erfarne jordemoder
Læs aftalen om funktionstillæg for den erfarne jordemoder her:

Forhåndsaftale om funktionstillæg for den erfarne jordemoder
Funktionstillæg for ekstra honorering for afløsning
Læs aftalen om funktionstillæg for ekstra honorering for afløsning her:

Lokalaftale om funktionstillæg for ekstra honorering for afløsning