Ulønnet omsorgsorlov


Spørgsmål:

Jeg er i en situation, hvor min mor er blevet akut indkaldt til udredning for cancer onsdag i næste uge. Der er jeg desværre planlagt til dagvagt. Min mor er alene og har kun mig tæt på, og jeg vil naturligvis gerne være der for hende. Hvordan griber jeg det an? Jeg ved, at min ledelse til alle tider vil gøre, hvad de kan for at hjælpe mig med at bytte vagten eller finde andre løsninger, men jeg må indrømme, at jeg synes det er svært, da jeg i forvejen har et meget pakket skema. Har jeg nogle andre muligheder for at kunne ledsage min mor?


Svar:

Først vil jeg starte med at sige, at det gør mig ondt at høre om din mor. Selvfølgelig skal du ledsage hende til undersøgelsen. Og der er faktisk en anden mulighed end fx at bytte vagt.

Gældende pr. 2. august 2022 er der vedtaget en ny ’ret til 5 dages ulønnet omsorgsorlov’ for lønmodtagere. Omsorgsorlov kan afholdes som en samlet periode eller som enkelte dage. Ubrugte omsorgsorlovsdage bortfalder ved årets udgang. Afholdelse af omsorgsorlov er uden løn eller dagpenge. I 2022 vil der kun være mulighed for at afholde to dage. Omsorgsorloven kan benyttes til at yde personlig omsorg eller støtte til egne børn, forældre, ægtefælle eller partner eller en person, der bor i samme husstand som lønmodtageren, som har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Det kan fx være i forbindelse med en demensramt pårørendes tandlægebesøg eller lignende. Eller hvis man skal ledsage nær pårørende til eksempelvis cancer-udredning eller anden kritisk sygdom. Medarbejdere skal på anmodning fra nærmeste leder kunne fremvise lægelig dokumentation for behovet for omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand hos den pårørende. Det kan være indkaldelse til undersøgelse eller lign.

Medarbejderen skal selv afholde evt. udgift til en sådan dokumentation. Da det er en ny ret, er der endnu ikke megen erfaring i brugen af den, men i dit tilfælde vil det, efter vores opfattelse, være en mulighed, at du kan bruge en af dine omsorgsorlovsdage uden løn for din dagvagt, idet der er tale om en bestemmelse under AKUT-loven. Der er dermed heller ikke krav om, hvornår du skal meddele, at du ønsker at benytte denne ret.

Når ovenstående er sagt, vil det med rimelighed kunne meddeles din ledelse så tidligt, som du ved det, så de har bedst mulige forudsætninger for at tilpasse fremmødet.