Orlov under uddannelse


Spørgsmål:

Jeg er ansat som vicechefjordemoder på en fødeafdeling. Sideløbende med mit job er jeg i gang med en Master i Public Management. Jeg har løbende kunnet blive fritaget for arbejde i et par dage ad gange, når der skulle afleveres opgaver. Nu vil jeg gerne fordybe mig mere i studiet og har bedt om et halvt års orlov, hvor jeg ikke forventer at få løn. Det har jeg imidlertid fået afslag på med den begrundelse, at vi står overfor store ændringer på arbejdspladsen, som jeg er involveret i. Derfor foreslår min leder, at jeg fortsætter med spredte fridage, hvor jeg kan hellige mig studiet. Men hvordan er det med retten til orlov?


Svar:

Som udgangspunkt har du desværre ikke noget krav på orlov, når du skal bruge orloven til uddannelse.

I overenskomsten er det i relation til orlov formuleret således, at der kan gives adgang til tjenestefrihed uden løn, når det er foreneligt med tjenestens tarv. I dit tilfælde har din arbejdsgiver vurderet, at du som vicechefjordemoder har en væsentlig rolle i de ændringer, arbejdspladsen står overfor. Det vil normalt være tilstrækkelig til, at din arbejdsgiver kan nægte dig at holde orlov til uddannelse på det tidspunkt, du ønsker.

Din arbejdsgiver bør selvfølgelig være indstillet på at give dig frihed, når og hvis det kommer til at passe i arbejdets tarv. Men nogen egentlig ret til orlov til uddannelse på et bestemt tidspunkt har du ikke.

Din arbejdsgiver vil være interesseret i, at du som ansat uddanner dig. Derfor kan det ofte være nemmere at få ret til frihed, hvis man aftaler dette med sin arbejdsgiver samtidig med, at man aftaler de øvrige vilkår for uddannelsen.

Du kan læse mere om, hvilke de konkrete forhold aftalen kan/bør berøre på her på hjemmesiden

Redigeret oktober 2023