Graviditetsorlov ved planlagt sectio før termin


Spørgsmål:

Jeg er ansat på en fødegang og er er gravid. Jeg skal føde ved elektivt sectio en uge før min terminsdato. Hvornår skal jeg gå fra på min 8-ugers graviditetsorlov?


Svar:

Som regionalt ansat har du ret til graviditetsorlov med løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 8 uger til fødslen. I de 8 uger medregnes den dag, hvor fødslen forventes at skulle finde sted.

Som udgangspunkt for hvordan 8-ugers perioden fastlægges, anvendes den praktiserende læges vurdering af den forventede terminsdato. Terminsdatoen kan dog blive ændret som følge af eksempelvis scanning eller lægelig vurdering Hvis du af lægefaglige grunde skal føde ved sectio før din beregnede terminsdato, vil det imidlertid være den planlagte dato for sectio, der lægges til grund for, hvornår 8-ugers perioden begynder.

Er der tvivl om det forventede fødselstidspunkt, må arbejdsgiver bede den ansatte om at indhente lægens skriftlige vurdering heraf.

Husk at give din arbejdsgiver besked så snart du er bekendt med en ændring i den forventede fødselsdato.

Opdateret august 2020