Ret til plejeorlov?


Spørgsmål:

Min 82-årige mor er meget svækket af sygdom og er blevet indlagt. Lægerne vurderer ikke, at hun bliver rask, og hun er altså langsomt døende. Jeg fik fri fra arbejdet i nogle dage kort efter, at hun blev syg og indlagt. Derefter har jeg holdt nogle feriedage. Men det holder jo ikke på sigt. Hvad er egentlig mine rettigheder, når jeg gerne vil være der for min mor i hendes sidste tid? 


Svar:

Mange af de ordninger, der er aftalt omkring frihed fra arbejdspladsen med løn, handler om sygdom hos ens egne børn. Når det kommer til sygdom hos andre nærtstående, så er mulighederne for at få fri med løn lidt mere begrænsede. Ved en pludselig opstået sygdomssituation hos et nærtstående familiemedlem, hvor situationen kræver at du er akut tilstede, kan du tage fri fra arbejdet efter reglerne om tvingende familiemæssige årsager. På mange arbejdssteder vil man have en aftale eller en praksis for ikke at trække folk i løn for fravær i denne – korte -force majeure situation. Spørg din tillidsrepræsentant hvordan det er aftalt på dit arbejdssted. Når situationen ikke længere er akut, og din mor fortsat er indlagt, skal du i princippet vende tilbage til arbejdet, medmindre du kan aftale yderligere frihed med din arbejdsplads fx i form af feriedage, afspadsering mv.. 

Hvis din mor ønsker at dø i hjemmet, vil du have mulighed for at søge plejevederlag hos kommunen, således at du kan være sammen med hende, og fortsat have en indtægt at leve af. Samtidig med at du søger plejevederlag hos kommunen, skal du give din arbejdsplads besked om, at du søger orlov. Du har krav på orlov med sædvanlig løn fra din arbejdsplads, når du er bevilliget plejevederlag af kommunen, hvis du arbejder inden for det offentlige. Din arbejdsgiver får plejevederlaget i refusion, for den sædvanlige løn du oppebære. Er du privatansat skal du kontakte os for at få besked om dine rettigheder. 

Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, før du kan få bevilliget vederlag af kommunen: din mor skal bl.a. opholde sig i dit eller eget hjem, og der skal være en lægelig vurdering, der siger, at din mor er døende. I nogle tilfælde af sygdom hos nærtstående kan sygdommen forekomme så overvældende, at det påvirker en selv psykisk. Det er måske især ved sygdom hos ægtefælle, eller hos yngre forældre. Hvis man er så psykisk påvirket, at man er ude afstand til at varetage sit arbejde, skal man sygemeldes.