Når Fatima skal føde

Etniske minoriteter kan opleve ulighed i sundhed på mange områder – også når de er gravide og skal føde. Hvilke udfordringer oplever jordemødre i den sammenhæng? Og hvad kan man gøre for at gøre det tværkulturelle møde bedre og dermed forebygge etnisk ulighed i den reproduktive sundhed?