Lægelig direktør: “Vi fortjener alle kærlig venlighed”

Lægelig direktør på Esbjerg og Grindsted Sygehus, Anna-Marie Münster, er varm fortaler for den compassiontræning, som samtlige af hospitalets medarbejdere i de kommende år skal gennemføre. Selv kalder hun compassion ’en gave, jeg ikke vidste, jeg havde brug for’.

»Hvordan kan jeg bedst hjælpe sygehusets ansatte, så de kan hjælpe patienterne?«

Sådan lyder hovedargumentet bag lægelig direktør Anna-Marie Münsters beslutning om at udvikle Esbjerg og Grindsted Sygehus til et compassionated sygehus, hvor alle medarbejdere er compassionstrænede.

»Vi har som hospitalsledelse ansvaret for mange medarbejdere, og både nationalt og internationalt ser man store udfordringer med udbrændthed blandt sundhedsfaglige. Jeg tror, at compassion kan være en del af løsningen på nogle af de udfordringer, vi står med,« forklarer Anna-Marie Münster og understreger, at der ligger tydelig evidens bag compassion, som hun betegner som ’hardcore biologi og fysiologi’.

Understøtter kerneopgaven

Hun stødte selv på compassion som fænomen, da Esbjerg og Grindsted Sygehus i 2019 startede arbejdet med at opstarte kandidatuddannelse af medicinstuderende. Her opdagede den lægelige direktør, at Harvard og Standford universiteter uddanner deres medicinstuderende icompassion for at modvirke praksischok, stress og udbrændthed.

»Det må jeg prøve selv, tænkte jeg. Så jeg tog en compassionuddannelse, og det var simpelthen en gave, jeg ikke vidste, jeg havde brug for. Jeg har fx været alt for god til at slå mig selv i hovedet tidligere,« fortæller hun.

Ifølge hende tilbyder compassion en række værktøjer og redskaber, som er særdeles velegnede til jobs med høje følelsesmæssige krav.

»Compassion kan virkelig understøtte kerneopgaven på et sygehus. Det er nemlig både indadrettet og udadrettet – det gavner både patienterne og de sundhedsprofessionelle.«

Når alle hospitalets ansatte om tre år er uddannet i compassion, er Anna- Marie Münsters håb, at det vil kunne påvirke både den klinisk kvalitet, patienttilfredsheden, patientsikkerheden samt sygefravær og personaleomsætning. Det er i hvert fald det, evidensen fra andre lande har vist.

Samtidig er Anna-Marie Münster klar over, at projektet vil møde modstand fra nogle af de mange ansatte, der nu skal på endnu et kursus.

»Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg ikke vil sende alle vores ansatte til undervisning i compassion, fordi de ikke er dygtige til deres jobs i dag. Men måske kunne de få endnu bedre trivsel i deres professionelle liv med mindre lidelse selv, hvis de trænede compassion? Vi fortjener alle kærlig venlighed, « slutter den lægelige direktør, der efter at have modtaget compassionundervisning selv udfører en såkaldt ’intentionsøvelse’ hver morgen, er begyndt at skrive taknemmelighedsdagbog og at lave tre dybe vejrtrækninger, hver gang hun vasker hænder, for at skabe mere fokus og nærvær samt beroligelse i hverdagen.


Svært at finde tid til det hel

Siden Region Syddanmarks regionsråd i september 2020 besluttede, at alle regionens sundhedsprofessionelle skal på kommunikationskurset ’Den gode samtale’, har regionens sygehuse sendt medarbejdere afsted på kursusdage i en lind strøm. Det gælder også på fødegangen på Esbjerg og Grindsted Sygehus.

Nu er compassion det næste, hospitalets ansatte skal undervises i. Men det er svært at få de mange former for undervisning til at gå op med den daglige drift, gør chefjordemoder Anne-Marie Jensen opmærksom på. Og derudover kræver det også noget af de ansatte at gå ind til undervisning, der kræver rollespil, fordrer åbenhed over for sårbare emner og lyst til at udfordre sig selv.

»Det er svært at fylde mere på lige nu. Man kan mærke, at der er en vis mæthed i forhold til at få folk med på ideen. Vi skal passe på med, hvor meget vi beder om.«

Når det er sagt, er hun dog ikke i tvivl om, at compassiontræning, ud fra det hun har hørt indtil videre, vil kunne give gode værktøjer og modvirke udbrændthed for hendes medarbejdere.

»Vi skal bare lige lade folk trække vejret, inden vi kaster dem ud i det her. Indtil videre har 50 procent af de ansatte på fødegangen gennemført Den gode samtale-undervisningen. Når vi er færdige med det, kan vi gå mere helhjertede ind i compassiontræning, « forklarer hun.


Fakta

Implementering

Compassionundervisning af alle hospitalets cirka 3000 ansatte er en del af Esbjerg og Grindsted Sygehus’ strategi 2022-2025. Indtil nu har ansatte frivilligt kunne melde sig på kurser, hvilket godt 600 har gjort. Fra marts 2024 starter en mere systematisk udrulning i alle afdelinger. Målet er, at alle ansatte er undervist i compassion om tre år.

Forskning på vej

Professor og overlæge på Esbjerg og Grindsted Sygehus Frede Donskov skal i de kommende år igangsætte en række randomiserede undersøgelser af compassion. Forskningen, der blandt andet vil involvere flere ph.d.-projekter, vil forsøge at belyse betydningen af compassion blandt personale, patienter og pårørende.


Læs artiklerne i temaet:

Compassion gjorde Ann-Birgitte til en bedre leder

“Jeg klarer svære ting nemmere nu”

Compassion kan gavne både patient og jordemoder