Compassion gjorde Ann-Birgitte til en bedre leder

Jordemoder Ann-Birgitte Havelund beskriver compassion, som det vigtigste hun lærte i sin tid som vicechefjordemoder. I dag underviser hun selv sundhedsprofessionelle i emnet.

Ann-Birgitte Havelund var som vicechefjordemoder fra 2016 til 2022 leder for mellem 55 og 75 mennesker på Aarhus Universitetshospital. Et travlt job, hvor der kunne gå måneder, mellem hun mødte den enkelte medarbejder.

»Der er fart over feltet, når man er leder i det offentlige. Man skal tage mange beslutninger, og der er meget, der skal ordnes. Samtidig er møderne med medarbejderne ekstremt vigtige, fordi det er så sjældent, man har tid med den enkelte. Problemet er, at højt tempo og mange beslutninger bringer dig i et drive-system, hvor ting bare skal fikses. Via compassiontræning lærte jeg at undgå at være i ’fikse-modus’ automatisk. Det gjorde en kæmpe forskel for mig i forhold til at blive bedre til at møde og anerkende de problemer, folk kom til mig med. Jeg blev simpelthen bedre til at møde folk på deres præmisser, og jeg fik trænet mit nærvær, så jeg spurgte mere ind til folks problemer,« fortæller Ann-Birgitte Havelund og kalder det ’et kæmpe skift’ i sin ledelsesstil.

At håndtere det, der sker inde i en selv

Adspurgt om en konkret episode, hvor compassion har påvirket hendes lederskab, fortæller Ann-Birgitte Havelund denne historie:

»På et tidspunkt kom en ung jordemoder til mig og sagde, at hun kunne mærke, at hun ikke kunne have aftenvagter torsdag og fredag. Jeg indrømmer blankt, at min umiddelbare tanke var: ’Hvorfor fortæller du mig det?’ Jeg er fra en generation, hvor man ville bytte sine vagter, hvis man ikke trivedes med dem eller bare bide tænderne sammen og tage dem alligevel. Men compassion havde lært mig at sige: »Vil du fortælle mig noget mere om det?« i stedet for at affærdige hende eller gå i gang med at fikse problemet. Det viste sig, at hun havde haft nogle meget svære forløb, som det var helt urimeligt, at hun havde stået i alene, og vi fik hjulpet hende videre. Men den proces, der foregår inde i en selv, hvor man dømmer den anden og tænker ’Tag dig da sammen’ osv. – den kan man lære at behandle med kærlig venlighed. Så man ikke skælder ud på hverken andre i situationen eller sig selv bagefter for at have tænkt sådan,« fortæller Ann- Birgitte Havelund og fortsætter:

»Faktisk handler compassion jo mest af alt om at lære at håndtere det, der sker inde i en selv, når man står i en svær situation.«

For hende er det vigtigste budskab til ledere, at selvom de ikke umiddelbart kan se, hvad de skulle kunne bruge compassion til, så er der noget at hente:

»Selv hvis man er en dygtig leder i forvejen, kan man lære noget af det her. For ens compassion bliver udfordret af end-to-end møder, et stort ledelsesspænd og akutte ting med driften, der skal hænge sammen. Den slags vil udfordre dine evner til at lytte og være en nærværende leder, og det kan compassion modvirke.«

Læs artiklerne i temaet:

Lægelig direktør: “Vi fortjener alle kærlig venlighed”

“Jeg klarer svære ting nemmere nu”

Compassion kan gavne både patient og jordemoder