Jordemoder på lejet

Er man sygeplejerske på en hjerteafdeling, bliver man sandsynligvis aldrig patient på sin egen afdeling. Men mange jordemødre oplever i løbet af deres karriere, at rollerne bliver byttet om. Og hvordan er det så egentlig at være gravid, fødende eller barslende, når man selv er jordemoder? Giver den store faglige viden mere tryghed eller flere bekymringer? Og hvilke overvejelser gør man sig, når man er jordemoder for en jordemoder? Alt det sætter vi fokus på i dette bladtema.

Læs også:

Amalie vil være som alle andre fødende

Til dig, som er jordemoder for en jordemoder

Jordemoderhjernen på overarbejde