Til dig, som er jordemoder for en jordemoder

Jordemødrene Lise Møller, Helle Kristensen og Ditte Waldbjørn udgør Kendt Jordemoderordning Syd i Odense. De har stor erfaring med at have kollegaer som patienter i deres ordning. Gennem de sidste tre år har ordningen født med cirka 25 kollegaer. Flere af deres kollegaer vender da også tilbage til ordningen, når de skal føde anden eller tredje gang.

Generelt oplever KJO-trioen det som en stor personlig og faglig anerkendelse at føde med så mange kollegaer, og de fortæller også, at det giver en helt særlig og stærk relation til kollegaerne efterfølgende.

Tidsskrift for Jordemødre har talt med ordningen og spurgt ind til deres erfaringer. Det har vi samlet i følgende råd til dig, som skal være jordemoder for en jordemoderkollega:

1

Pas på dig selv. Man kan hurtigt komme til at strække sig for langt i ønsket om at give en kollega en ekstra god oplevelse. Det er fortsat vigtigt at holde fast i hviletider og gode arbejdsstillinger for eksempel. Selvom den faglige behandling er den samme, så kan der godt være flere følelsesmæssige faktorer på spil, end der ellers er.

2

Italesæt løbende, at din jordemoderkollega er hos dig som gravid, fødende eller barslende og ikke som jordemoder. At du er fagpersonen. Det er vigtigt at forventningsafstemme, at man ikke skal tolke fagligt på sin egen krop. Ofte undskylder gravide jordemødre, når de ringer ind, fordi de måske er nervøse for at ligge til last. Omkring fødslen bliver de ofte hjemme længere i starten end de – og særligt deres partner – egentlig er trygge ved. 

3

Hold fast i dit faglige skøn. Det er dog meget almindeligt, at man er ekstra forsigtig omkring det faglige, fordi man ved, at patienten i dette tilfælde også har fagligheden med sig. Derudover spiller det også ind, at man skal have en relation efterfølgende. 

4

Vær opmærksom på, at din jordemoderkollega som patient måske stiller urimeligt store krav til sig selv. Hun vil formentlig gerne være ›god‹ til at føde, og hvis forløbet ikke går som forventet, kan der godt være behov for noget bearbejdning af den skuffelse efterfølgende. 

5

Spørg din kollega om hun måske har nogle traumatiske fødselsforløb med i bagagen fra hendes jordemoderkarriere, som kan påvirke hende. Det kan skabe bekymring for alle gravide at have hørt om komplikationer. Men det er en ekstra stor belastning at have erfaringer og mentale billeder fra komplicerede forløb med sig, som man tager med i sin egen graviditet. Derfor kan det være en fordel at italesætte det på forhånd, så du ved, hvilke forløb der måske rumsterer i din kollega.

Læs også de andre artikler i temaet

Jordemoderhjernen på overarbejde 

Amalie vil være som alle andre fødende