Jordemoderhjernen på overarbejde

At været jordemoder, når man selv bliver mor, kan være et tveægget sværd. For selvom fysiologien i fødslen er den samme som for alle andre kvinder, er jordemoderhjernen ofte på overarbejde. Det viser ny forskning fra Australien.

Sharon Stoliar har haft flere samtaler med jordemoderkollegaer, som syntes, at det var svært at blive patient i deres eget fag. Det var en medvirkende motivation for hende til at forske i et
ellers uudforsket emne.

»Du må aldrig antage, at en jordemoder, der samtidig er gravid, fødende eller barslende, kan være faglig omkring sin egen situation.«

Sådan siger Sharon Stoliar om et af resultaterne fra sine forskningsstudier. Hun er sygeplejerske, jordemoder og forsker på Western Sydney University i Australien. Efter selv at have oplevet et traumatisk efterfødselsforløb, blev Sharon inspireret til at forske i, hvordan jordemødre oplever at blive ›patienter‹ i eget fag.

I sensommeren i år udkom et reviewstudie med hende som hovedforfatter, der handler om jordemødres oplevelser med at blive mødre. Studiet har samlet forskningsartikler fra Storbritannien, USA og Australien. Foruden reviewstudiet har Sharon Stoliar også forsket i australske jordemødres ønsker for deres fødsler og fødslernes udkomme.

Insiderviden gør det lettere at træffe beslutninger

En af fordelene ved at være jordemoder, når man selv skal føde, er ifølge Sharon Stoliars forskning, at jordemødre generelt har nemmere ved at navigere i sundhedssystemet og har lettere ved at opnå en større autonomi sammenlignet med andre kvinder.

Hendes forskning viser, at jordemødre generelt oplever at få de behandlingsforløb, den kontinuitet og den fødejordemoder, som de ønsker. Det står i kontrast til andre fødende, som ikke altid oplever det samme.

Ikke så overraskende, fortæller Sharon, at langt størstedelen af jordemødrene ønsker en naturlig fødsel med et minimum af interventioner. Men faktisk viser hendes forskning også, at det lykkes for jordemødre i større grad at få det ønske opfyldt, end det gør for andre fødende kvinder. Ifølge Sharon skyldes det formentlig, at jordemødre har større muligheder for at skubbe til nogle grænser og måske endda forhandle mere med sundhedspersonalet, så de undgår medikalisering i eget forløb.

Insiderviden øger frygt og bekymringer for komplikationer

Men insiderviden er ikke kun positivt. For mange jordemødre oplever en mere eller mindre konstant intern dialog mellem sig selv som jordemoder og som mor. Det gør det svært for dem at give slip og mærke kroppen. En stor del af jordemødrene i Sharon Stoliars studie oplevede også en øget frygt og bekymring for komplikationer baseret på deres faglige viden og erfaring.

Dernæst overskygger jordemødrenes planlægning af deres graviditets- og fødselsforløb ofte deres forberedelse på den første tid med en nyfødt.

»Det tyder på, at jordemødre er rigtig gode til at planlægge og koordinere deres graviditets- og fødselsforløb. Men de glemmer at forberede sig på barselsperioden. De har jo det samme hormonrush som alle andre barslende kvinder. Og det er altså noget helt andet at vejlede og hjælpe med at lægge et andet barn til en kvindes bryst, end det er at amme sit eget barn. Det kommer bag på mange jordemødre, når den første tid med et nyfødt barn er svær,« understreger Sharon.

Hvad skal vi med den viden?

Og dén viden er vigtig at have, hvis du er jordemoder og skal tage dig af en kommende eller nybagt mor, som også er jordemoder.

»Man er nødt til at italesætte ›elefanten i rummet‹, så du ved, hvad hun spekulerer på. Derudover er det selvfølgelig vigtigt at anerkende hendes faglighed, når der skal træffes beslutninger. Men det er også vigtigt at sige direkte, at der ikke findes dumme spørgsmål. Og selvom hun måske stiller mange spørgsmål til dig, så er det ikke noget, du vurderer hendes faglige evner på,« fortæller Sharon.

Spørger man Sharon Stoliar, hvad hun håber, at hendes forskning får af betydning i praksis, så ønsker hun, at man i fremtiden kan lave nogle konkrete værktøjer til en støttende kommunikation og derudover konkrete emner, man skal drøfte, når man har en jordemoder i sin konsultation eller på fødelejet.

Læs også de andre artikler i temaet

Amalie vil være som alle andre fødende

Til dig, som er jordemoder for en jordemoder