Den normale fødsel er under pres – og til debat

Flere begivenheder har i de seneste måneder sat ekstra fokus på den ’normale’ fødsel.

Fokus har blandt andet været på jordemoderens muligheder for at bevare den normale fødsel normal.

Vi vil gerne fortsætte debatten og bringe forskellige syn på en række spørgsmål.

Men hvad – eller hvem – er det, der er med til at indskrænke normalområdet? Og hvorfor sker det?

Hvad er ’normalitet’ i relation til graviditet og fødsel?

Vi har bedt jordemødre, der hver på deres måde spiller en rolle i svangreomsorgen, om at komme med deres bud på spørgsmålene.

Vi bringer løbende svarene her:

Mie Hammershøi, hjemmefødselsjordemoder

Christina Prinds, forskerjordemoder