Den normale fødsel risikerer at blive en heldig tilfældighed

Mie Hammershøi er jordemoder og arbejder som privat jordemoder i Hjemmefødselsordning Sjælland.

Om jordemoderens muligheder for at holde fødslen normal

Gode betingelser for den normale fødsel starter allerede ved første konsultation, hvor jordemoderen opbygger en relation til den gravide, sporer sig ind på hendes forudsætninger, ønsker og erfaringer. Det er også ved det første møde, at jordemoderen gennem god dialog vækker kvindens interesse for at tage sin graviditet og fødsel på sig. Det er med til at lægge grunden for det samarbejde, hun gennem fødslen skal have med sin baby, sin partner og sine fødselshjælpere.

Vi kan også styrke det normale ved at gøre den gravide nysgerrig på at forberede sig godt til sin fødsel. Det kan vi gøre ved at give hende viden, fysisk forberedelse og ved at have fokus på det mentale, på mestring af veerne og på fødslens betingelser.

Vi kan forberede kvinden på, at en fødsel findes i mange variationer og stadig være ’normal’. Vi kan også tale med kvinden om, hvordan hun, hendes partner og hendes fødselshjælper kan præge fødslens udvikling med hhv. hvile og aktivitet.

Vores hjemmefødere har altid godt styr på rebozo, spinning babies, Captain Morgan, flying cowgirl mm, og foreslår selv disse tiltag i den lidt langtrukne fødsel.

Den tid, vi bruger på god forberedelse i konsultationerne og veltilrettelagt fødselsforberedelse, ser vi give bonus i fødslen. Under fødslen er en jordemoder fra hjemmefødselsordningen 100 procent til stede og oftest kender familien jordemoderen på forhånd. Når tilliden er grundlagt, er den fødende tryg ved at følge sine instinkter i fødslen. Jordemoderen kan læne sig tilbage i watchfull attendance, som evidensen også påpeger som en faktor til at holde fødsler normale.

I Hjemmefødselsordning Sjælland er vores præmisser for høj jordemoderfaglighed stadig gode.  Vi har den tid til den enkelte gravide, som hun og vi ønsker.

Mange fødesteder har gentagne gange oplevet besparelser på tid i konsultationen, tid til fødselsforberedelse, relevante specialtilbud og kendt jordemoder-projekter. Indimellem har politisk fokus tilbagegivet nogle ressourcer for en tid og givet jordemødre håb for bedre præmisser for faglighed fremadrettet.

Alt for ofte er sparekniven kommet forbi igen!

Betingelserne for at kunne holde de normale fødsler normale er i bund og grund politisk funderet: Nedprioriteres ressourcer til forebyggelse, tid i konsultationen og fødselsforberedelse påvirkes såvel graviditet som fødsel.

Den normale fødsel risikerer at blive en heldig tilfældighed.

Seneste præhøring om ’Vejledning om jordemødres virksomhedsområde’ (udsendt med mistænkelig kort høringsfrist) er bekymrende læsning, som begrænser såvel jordemoderens handlefelt som kvindens patientrettigheder. Hvis ikke politikere og fødselslæger medtager jordemødres veldokumenterede faglighed som godt grundlag til at holde fødsler normale, er der grund til voldsom bekymring for fremtidens normale fødsler.

Vi jordemødre gør altid det bedste, vi kan med de ressourcer, vi har til rådighed Og den vigtigste af alle ressourcer er fantastiske kvinder, som rigtig gerne vil gode normale fødsler.

Forhåbentlig vil flere kvinder finde mod og styrke til at vælge den guideline/procedure-regulerede fødsel fra. Det er svært, men væsentlig nemmere for kvinden, hvis hun aktivt tilvælger hjemmefødsel og dermed et system med bedre tid til alle involverede parter: fødende, partner, jordemoder.

April 2024