OK24: De offentlige overenskomster skal fornys

Overenskomsterne på statens, kommunernes og regionernes område skal fornys. 

Staten 

Det er sædvanlig praksis, at der først indgås forlig på statens område. Forliget på staten område blev indgået den 11. februar 2024. Hovedorganisationerne FH og Akademikerne forhandlede sammen om det statslige forlig. 

Kommunerne og regionerne 

Den økonomiske ramme – altså den samlede sum, der kan bruges til forbedringer af en overenskomst – på statens område bliver oftest overført til forhandlingerne om en ny overenskomst på det kommunale og det regionale område. 

På det kommunale og det regionale område forhandler de to hovedorganisationer FH og Akademikerne ikke sammen.  

Resultaterne af forhandlingerne på det kommunale og det regionale område bliver derfor ikke færdige på samme tid. 

Jordemoderforeningen er medlem af Akademikerne, der forventes at blive færdig med sin forhandlinger lidt senere end FH, hvor blandt andre DSR hører til. 

På nuværende tidspunkt ser det ud som om, at forlig på både det kommunale og det regionale område falder på plads i løbet af uge 8. Men de berømte ’knaster’ kan forsinke forhandlingerne. 

Når hovedforligene er indgået, skal vi forhandle de krav, som er specifikke for Jordemoderforeningen.

Informationsmøder 

Der vil blive afholdt informationsmøder om forligsaftalerne, hvor alle medlemmer af Jordemoderforeningen på de respektive områder bliver informeret. 

Møderne afholdes i ugerne 10 og 11. De nøjagtige tidspunkter for møderne vil blive oplyst på www.jordemoderforeningen.dk og i Jordemoderforeningens nyhedsbrev. 

Afstemning 

Alle forligsaftaler skal til urafstemning blandt Jordemoderforeningens medlemmer, der er ansat på de respektive overenskomster. 

Urafstemningen foregår elektronisk og alle får tilsendt stemmeseddel via mail. På nuværende tidspunkt ser det ud som om, at afstemningen kommer til at foregår i løbet af marts. Også her kan der ske ændringer. 

Jordemoderforeningen stemmer om overenskomstudkastet sammen med Akademikernes øvrige medlemsorganisationer – der er sammenkædning af resultaterne fra de forskellige organisationer. Det er det samlede resultat – ja eller nej – der afgør, om et udkast til overenskomst er vedtaget.