OK24: Forligsaftale indgået på statens område 

Søndag den 11. februar indgik parterne en forligsaftale om overenskomsten på statens område med en samlet økonomisk ramme på 8,8 procent over to år.  

Aftalen sikrer en lønudvikling med generelle lønforbedringer.  

Pr 1. april 2024 vil der komme en lønforbedring på 5,9 % og pr. 1. april 2025 vil lønforbedringen være på 1,7 %. Der vil desuden komme en markant pensionsforhøjelse, som efter eget valg kan udbetales som løn eller indsættes på en opsparingskonto.  

Forligsaftalen vil medføre, at reallønnen stiger med 3,5 pct. over de kommende to år. 

Aftalen forbedrer retten til løn under barsel for fædre og medforældre samt til soloforældre. 

Derudover indeholder forliget en række andre forbedringer af løn og arbejdsvilkår. 

Der er desuden indgået en aftale om en ekstraordinær lønforhandling i slutningen af 2025. Formålet er at sikre, at den lønmæssige forskel, der sås ved indgangen til OK24 i forhold til lønudviklingen i den private sektor, håndteres ved udgangen af 2025. Samtidig er det aftalt, at den såkaldte reguleringsordning fremover skal følge et mere retvisende lønindeks.  

Det betyder, at de statslige lønninger i fremtiden vil følge den private lønudvikling. 
 

Lis Munk, forkvinde i Jordemoderforeningen, udtaler: 

– Vores medlemmer prioriterer løn højt og det afspejler sig i forliget. Allerede 1. april i år kan de statsligt ansatte se frem til en lønstigning og samlet set bliver der en reallønstigning på 3,5 procent over de to år, som overenskomsten løber. 

– Den økonomiske ramme er mindre, end vi som arbejdstagere havde lagt op til. Det er en konsekvens af, at lønningerne på det private område er steget mindre end forventet. Men aftalen sikrer balancen mellem de statslige og private lønninger i perioden.  

– Det er en spændende nyskabelse, at de statsansatte kan vælge at bruge den del af pensionsopsparingen, der er over 15 procent, på en opsparingskonto. Det giver valgmuligheder gennem arbejdslivet til for eksempel at holde arbejdsfri perioder.  

Den økonomiske ramme, der er lagt med det statslige forlig, kommer til at påvirke rammen på det regionale og det kommunale område, hvor forhandlingerne stadig pågår. 

Der ca. 60 jordemødre ansat på en statslig overenskomst.  

Læs mere om det to-årige overenskomstforlig på statens område her

Yderligere oplysninger fås hos 

Anne-Marie Kjeldset, kommunikationsmedarbejder i Jordemoderforeningen, mobil 21 76 64 04 

eller 

Lis Munk, forkvinde Jordemoderforeningen, mobil 28 57 32 10