Overenskomstforhandlinger i 2024 – OK24

I 2024 skal der indgås nye overenskomster om løn- og arbejdsforhold for offentligt ansatte i regioner, kommuner og i staten.

Hvis alt går efter planen, træder de nye overenskomster i kraft 1. april 2024.

Her på siden kan du læse om forhandlingerne, om de vigtigste tidspunkter i forløbet, hvilke overenskomster og aftaler Jordemoderforeningen har på de tre offentlige områder, samt hvilke krav vi har stillet til arbejdsgiverne – og hvilke de har stillet til os.

Jordemoderforeningen forhandler overenskomster og arbejdstidsaftaler sammen med de andre organisationer i vores hovedorganisation Akademikerne.

Jordemoderforeningen har fokus på alle jordemødres behov og interesser i forhandlingerne, uanset hvilken del af den offentlige sektor, de er ansat i, eller hvilket uddannelsesniveau eller funktion, de måtte have.