‘Som at falde ned fra månen’

Jordemoder Pia Murrekilde ved ikke præcis, hvornår hun blev smittet med Covid, som hun har fået godkendt som en erhvervsbetinget lidelse og som hun stadig er præget af. Men en lang sygemelding og hjælp fra en klinik for senfølger har gjort, at hun forhåbentlig snart kan vende tilbage til jobbet. Men nok ikke i samme tempo som før.

Pia Murrekilde anmeldte Covid som arbejdsskade 1. juni 2020 godt to måneder efter, at hun var testetpositiv. Anmeldelsen blev anerkendt som en erhvervsbetinget lidelse.

Hun blev ved anmeldelsen spurgt, om hun havde kendskab til at have været sammen med nogen i sin omgangskreds, der havde Covid. Det havde hun ikke.

I alt fire ansatte ved fødeafdelingen på regionshospitalet i Horsens blev testet positiv for Covid i foråret 2020.

Pia Murrekildes sag er ikke endeligt afsluttet, da méngraden endnu ikke er kendt.

Det startede en aften i starten af marts 2020. Pia Murrekilde var i aftenvagt og fik at vide, at en af kollegerne var testet positiv for Covid. Det viste sig, at flere af de symptomer, som kollegaen havde, kunne Pia Murrekilde selv genkende. Men der kom til at gå tre uger, før hun blev testet og testen viste sig at være positiv. På det tidspunkt var hun symptomfri og kunne derfor nøjes med få dages karantæne.

– Jeg havde haft symptomer som rødsprængte øjne, træthed og nedsat smagssans, men det var ikke symptomer, der var anerkendt ved Covid på det tidspunkt, fortæller Pia Murrekilde, der er ansat på regionshospitalet i Horsens som superviserende jordemoder.

Kolleger spotter forandringer

Tre uger efter første podning slog sygdommen til med høj feber og vejrtrækningsproblemer, og Pia Murrekilde var sygemeldt i fem uger. Denne gang var både hun og familien i karantæne i længere tid.

– Jeg troede, at jeg havde det ok, da jeg vendte tilbage. Jeg var året før startet som klinisk supervisor, og jeg havde haft en stejl læringskurve i den funktion op til, jeg blev syg, fortæller hun.

Pia Murrekilde forbandt derfor ikke de forandringer, som først kolleger og siden hun selv, så i hendes evne til at træffe beslutninger og håndtere komplekse situationer.

Læs også de andre artikler i temaet ‘Når arbejdet gør ondt’:
Mænd har førertrøjen på ved anerkendelse af psykiske arbejdsskader

Fakta om arbejdsskader

‘Jeg magtede kun at strikke en sweater og gå ture i naturen’

Brug for en stress-værktøjskasse 
Covid som arbejdsskade
Smitte med Covid-19 kan være en arbejdsulykke eller en erhvervsbetinget lidelse, afhængigt af varigheden af udsættelse for smitte. Det kan være tilstrækkeligt at sandsynliggøre, at man har været udsat for en smittefare.

Hvis man som Covid-19 smittet kan pege på en bestemt hændelse eller en forøget risiko med udsættelse for smitte inden for fem dage, har arbejdsgiver pligten til at anmelde. Er der derimod tale om en mere generel forøget smitterisiko – som det har været tilfældet for en stor del ansatte indenfor sundhedssektoren – er det egen læge, der skal anmelde som en erhvervsbetinget lidelse.

– Jeg kunne godt se, at noget var anderledes, men jeg troede, at det handlede om, at jeg har små børn, var relativ ny på arbejdspladsen og i en ny krævende funktion. Ikke at jeg havde haft Covid, fortæller Pia Murrekilde.

Der var flere kolleger, der spottede, at noget var anderledes hos Pia Murrekilde, forandringer som hun selv kalder kognitive forandringer. Men hun var stadig ikke bevidst om, at det kunne være senfølger til Covid.

– Jeg havde ikke tid til at tænke, jeg kløede bare på, og havde samtidig en følelse af at være faldet ned fra månen. En dag trykkede jeg på den røde alarmknap uden, at der egentlig var grund til det, og jeg kunne ikke bagefter forklare, hvorfor jeg gjorde det. Det var simpelthen svært at træffe de rigtige beslutninger, siger hun.

Tegn på senfølger

Til sidst – det var i efteråret 2020 – gik Pia Murrekilde til sin egen læge, men endnu var hun overbevist om, at det, hun oplevede, hang sammen med små børn og nyt job.

Lægen mente imidlertid, at der kunne være tegn på senfølger til Covid og henviste til en klinik for senfølger, som hun besøgte 10. februar 2021. Dagen efter blev hun sygemeldt.

– De spurgte mig, hvordan jeg oplevede mine symptomer, og jeg fortalte om de kognitive ændringer og om mine lungeproblemer og blev henvist til et neurocenter og lungemedicinsk klinik.

Pia Murrekilde fik konstateret hjernetræthed, der betyder, at hjernen ikke formår at sortere og bearbejde ny information på en effektiv og økonomisk måde. Behandlingen består i ro og en meget struktureret hverdag med ganske få aktiviteter.

Økonomiser din hjerne

I dag er Pia Murrekilde ikke længere tilknyttet neurocentret, og hun regner med så småt at kunne vende tilbage til arbejdet. Hun satser på at kunne bestride jobbet som supervisor, men tænker også meget over, hvad alternativet til jordemoderarbejde på fødegangen kunne være.

– Jeg skal nok have et job, som er fra 8-16, og jeg skal finde ud af, hvad jeg brænder for. Måske noget med undervisning, siger Pia Murrekilde, der stadig glemmer ting og stadig kan blive mere irritabel og opfarende end før sygdommen.

Men hun er godt på vej og har lært at økonomisere med sin hjerne. En lærdom, hun nok får brug for resten af livet.