Mere systematik og struktur, når en medarbejder bliver gravid

Selv en virksomhed, der allerede har en ’baby advisor’ ansat til at rådgive gravide ansatte, kan få noget ud af et projekt som ’Jordemoder på arbejdspladsen’. Det fortæller Lego Koncernen.

Lego Koncernen er en af de arbejdspladser, der har været med i ’Jordemoder på arbejdspladsen’ fra starten. Thomas Tarp, der er senior director i globalt arbejdsmiljø ved Lego Koncernen, fortæller:

“Det har været en rigtig god oplevelse for både de gravide medarbejdere, deres ledere og for virksomheden at være med i projektet. Både de gravide og arbejdsmiljøafdelingen i Lego Koncernen havde et rigtig godt samarbejde og en tæt dialog med vores projektjordemoder.”

Lego er anderledes end så mange andre danske arbejdspladser, idet de allerede har en såkaldt ’baby advisor’ ansat, som supporterer og rådgiver de gravide medarbejdere. Alligevel tilførte ’Jordemoder på arbejdspladsen’ et ekstra lag.

“Vi fik fx en endnu bedre proces for udarbejdelse af Arbejdspladsvurdering (APV) for de gravide medarbejdere. Her kunne vi trække på vores projektjordemoders mange erfaringer. Derfor håndteres APV-skemaet nu i samarbejde mellem personale- og arbejdsmiljøafdelingen, så vi sikrer, at der sker de nødvendige tiltag og relevante opfølgninger.”

Lego Koncernens hovedformål med at deltage i projektet var at lære mere om, hvordan de på lang sigt kan implementere tilbud, der forebygger sygemeldinger under graviditet. De føler, at det mål til fulde er opnået, fordi projektet har hjulpet dem til en langt mere systematiseret og struktureret tilgang til deres gravide medarbejdere.

“Vi får udfyldt arbejdspladsvurderingerne på et tidligere tidspunkt i graviditeten, så vi bedre kan sætte ind med korrigerende foranstaltninger i form af fx tekniske hjælpemidler eller flere pauser, så den gravide opnår bedre trivsel under graviditeten. Ved at sætte tidligt ind med tiltag vil der også være en større sandsynlighed for, at vi kan forebygge potentielt sygefravær i forbindelse med graviditeten. Samtidig har vi fået tilbagemeldinger fra størsteparten af vores gravide medarbejdere, og alle syntes, at det var en rar fornemmelse at have mulighed for at drøfte deres graviditet og arbejdsforhold med en erfaren jordemoder.”

Læs også de to andre artikler i temaet:

15 millioner kr. er brugt på at teste ’Jordemoder på arbejdspladsen’ – hvad nu?

To forskningsprojekter undersøger graviditet og erhvervsarbejde