Fundamentet for det gode fødselsforløb

I fødslens tidlige fase kan man skabe en tryghed, der har stor betydning senere i fødslen. Derfor er Hvidovre Hospitals nye latensfasefokus en vigtig prioritering – også selvom Region Hovedstadens stop for brug af vikarer og FEA-vagter presser afdelingen, mener chefjordemoder Dorte Dahl.

Ordet ’latens’ er en dansk afledning af det latinske latere, der betyder ’at være skjult’.

Og netop skjult og glemt var latensfasen blevet på Hvidovre Hospital, hvis man spørger chefjordemoder Dorte Dahl.

‘Da jeg kom til Hvidovre Hospital som chefjordemoder for godt fem år siden, tænkte jeg næsten med det samme: ’Hvor I alverden er latensfasen blevet af her?’, fortæller hun.

For fødslens tidlige fase, som Dorte Dahl egentlig hellere vil kalde den, er vigtig. Og derfor skulle der ske noget på Hvidovre Hospital, kunne hun hurtigt mærke.

‘I virkeligheden er det jo en teoretisk tilgang at dele fødslen op i faser – for parrene har kun én fødsel. Og fødslens tidlige fase er fundamentet for hele det gode fødselsforløb. For her kan vi skabe tryghed, som fremmer fødslen. Så det blev meget hurtigt en kongstanke for mig, at måden, vi så på fødslens tidlige fase, skulle ændres.’

Da Dorte Dahl dengang kom til Hvidovre var der en meget skarp opdeling mellem fødemodtagelse (dengang akutmodtagelse) og fødegang på to forskellige afsnit.

I akutmodtagelsen, hvor man både skulle se på kvinder med mindre liv og varetage ambulante programmer som fx. vendinger og pp.med, skulle man samtidig sikre flowet til fødegangen. Det betød ifølge Dorte Dahl, at man ofte forsøgte at holde de fødende hjemme, fordi der ikke var hverken tid eller plads til at tage sig af dem.

Ingen kvinde skal føle sig alene

Det er Hvidovre Hospitals gamle svangregang, der danner rammen om den nye fødemodtagelse, hvor de fire latensfasestuer også er placeret.

‘Som led i en styrkelse af fødeområdet fik vi lov til at bygge om. Umiddelbart var tanken, at vi skulle have flere fødestuer, men i virkeligheden var det alle mulige andre rum, vi manglede, som fx undersøgelsesstuer og latensstuer. Så vi fik blandt andet fire latensstuer, der åbnede 1. september 2022. Det betyder, at vi nu kan vinge af ved, at vi har fået det fysiske afsnit, vi drømte om. Med hensyn til ændringen af kulturen, hele synet på fødslens tidlige fase og at få nok jordemødre er vi stadig i proces,’ fortæller Dorte Dahl.

For det fornyede fokus på fødslens tidlige fase har også mødt modstand. Udadtil har det krævet langvarig italesættelse, at fødslen ikke bare er det tidspunkt, hvor barnet kommer ud, og at det ikke kun er der, den fødende har behov for hjælp og omsorg.

‘Vi har desværre haft så travlt og haft for lidt plads i mange år, så vi kun kunne tage os af kvinderne, når de var i meget aktiv fødsel. Så vi har jo været nødt til at ’holde dem fra døren’ i den tidlige fase. Nogle fødende har beskrevet, at de har følt, at de skulle ’bestå en test’ for at få lov at komme ind på hospitalet, når de havde fået veer. For vi kunne først tage imod dem, når de var ’rigtigt i fødsel’. Men man kan da ikke være ’forkert i fødsel’! Vi skal sikre, at alle fødende støttes, selv om de ikke er så langt, at de skal på en fødestue. Det er den kulturændring, vi har sat i gang,’ forklarer Dorte Dahl og fortæller, at det ikke kun er i organisationen og politisk, at det har indbudt til diskussion, at hospitalet nu tilbyder senge og jordemodertid til kvinder i fødslens tidlige fase.

‘Jeg har da oplevet jordemødre, der har sagt, at de ikke synes, at vores nye måde at gøre tingene på er effektiv. Så svarerjeg, at måske skal et møde med svangreomsorgen ikke være effektivt, men godt? Vi er nødt til at tage udgangspunkt i den enkeltes behov. Og kvinder og deres partnere skal hverken være utrygge eller bange for ikke at kunne få den hjælp, de har brug for, på så vigtigt et tidspunkt som i en fødsel. Det er helt forkert.’

Også godt for arbejdsmiljøet

Som med så meget andet i livet, er ethvert valg også lig med et fravalg. Og Dorte Dahl er udmærket klar over, at man kunne have valgt at bruge penge på andre ting. Hun er dog ikke i tvivl om, at beslutningen om at fokusere på fødslens tidlige fase er rigtig af flere grunde:

‘Hele det nye fokus på fødslens tidlige fase koster i beredskab. Men det er et aktivt valg, vi har truffet. Og så må vi erkende, at der er noget andet, vi ikke har fået. Vi har fx endnu ikke et udkørende team til ambulante fødende, og vi har ikke den fødselsforberedelse, vi gerne vil have. Men alt er jo en prioritering. Det her stod øverst på listen, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er godt for både den fødende, parret og også for jordemødrene.’

At jordemødrene også får gavn af prioriteringen, handler ifølge Dorte Dahl om arbejdsmiljø og variation i arbejdet:

‘Med latensfasestuerne får jordemødrene også mere rolige opgaver, som kan virke som pauser fra det meget højintensive arbejde, det er at stå i aktive fødsler hele tiden. Det har været alt for svært at være jordemoder med det tempo, arbejdet har kørt i de sidste mange år.’

Rekrutteringsperspektiv

Pt. er det nye fokus dog udfordret af Region Hovedstadens vikar- og FEA-stop. Det betyder i praksis, at man på Hvidovre Hospital for tiden ofte er færre jordemødre i vagt, end man er normeret til.

‘Vi har ikke helt de jordemødre, der skal til, som situationen er i dag. Men vores nye praksis kan også være med til at rekruttere flere jordemødre på sigt, fordi det skaber et bedre arbejdsmiljø,’ betoner Dorte Dahl.

Jane Dahl, der er tillidsrepræsentant på Hvidovre Hospital, er enig i, at fokus på fødslens tidlige fase er vigtigt – både af hensyn til de fødende og deres jordemødre.

‘Jeg har en opfattelse af, at dengang det her blev besluttet, var vi ret langt nede at vende, og det gjorde, at man tænkte: ’Vi kan ikke vente! Vi er nødt til at prøve at handle, før vi er fuldtallige.’ Jeg er meget enig i den præmis, og det her er helt klart et tiltag, som gør vores fødested bedre. Og hvis man ikke kan være jordemoder på en fagligt forsvarlig måde, så trives man jo heller ikke i sit arbejdsliv, så jeg synes, at det er godt tænkt. Pt. er vi bare ikke nok i alle vagter, så derfor er der stadig kvinder, der venter for længe på en jordemoder. Men når vi er fuldtallige, kommer det her til at give rigtig god mening, og jeg oplever, at jordemødrene er glade for latensfasestuerne, fordi det også giver andre muligheder i arbejdslivet, at man ikke altid står med kvinder i meget aktiv fødsel. Det er meget mere afvekslende, når man kan være med i hele forløbet, og det er dejligt at kunne tilbyde mere kontinuitet til kvinderne.’

Læs også de andre artikler i teamet:

Der mangler forskning

“Kvinder er ikke ‘jordemoderkrævende’. De har brug for jordemoderomsorg”