‘Det her er en spændene sideniche’

Arbejdsmiljø-jordemoder Karina Finnerup tager ud til virksomheder som Føtex, Bilka og LEGO for at hjælpe og guide de gravide og ledelsen, så de gravide kan undgå arbejdsrelaterede graviditetsgener og dermed springe en unødvendig sygemelding over.

Hver tirsdag og onsdag er Karina Finnerup ikke at finde på fødegangen ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. For de dage er reserveret til hendes andet job. Som jordemoder har hun nemlig to kasketter på. Hun er både jordemoder på fødegangen, og så er hun, som noget helt nyt, med i en ny forsøgsordning, hvor gravide får besøg af en arbejdsmiljø-jordemoder på arbejdspladsen.

– Jeg er både ude hos de gravide på LEGO og i Salling Groups varehuse Bilka og Føtex i Esbjerg, Ribe og Varde, siger Karina Finnerup.

Det er meningen, at sygefraværet blandt gravide skal dale i takt med, at jordemødrene rundt i landet indtager virksomhederne. Karina Finnerup arbejder, som de andre jordemødre, halvtid i hver stilling, og da det hele er nyt, har hun kun haft et par gravidsamtaler – i LEGO.

– Vi er blevet taget rigtig godt i mod. Ledelsen de forskellige steder synes, det er spændende og glæder sig til at se, hvad de kan få ud af det. De gravide, jeg har talt med indtil videre, er ikke blandt dem med meget sygefravær. De er begge gravide for anden gang. Den ene har døjet lidt med kvalme og opkast i starten, og i sådan nogle tilfælde er det jo så oplagt at tale om hjemmearbejdsdage. Men hun trives nu i sin graviditet og på arbejdet. Hendes egen læge havde sagt “nu skal du endelig sige til, når du ikke kan mere – så skal jeg nok sygemelde dig.” “Jamen jeg vil arbejde,” havde hun sagt. Hun havde brug for at blive ved med at være på arbejdet, også på grund af det sociale. For hun er i en afdeling på LEGO, hvor der er 50 procent fysisk tilstedeværelse og 50 procent hjemmearbejde på grund af Corona. Så hun vil gerne ind på jobbet, når hun kan. Den anden gravide havde det fint med, at hun bare kunne blive hjemme de dage, hvor det hele blev lidt for meget med arbejde og graviditeten, fortæller Karina Finnerup.

Halvtidsstillingen som arbejdsmiljø-jordemoder er med til at give Karina Finnerup fra Esbjerg den variation i arbejdet som jordemoder, som hun godt kan lide. Sammen med arbejdet på fødegangen er det en optimal kombination for hende.
Læs også de andre artikler i temaet ‘Jordemoder på virksomhedsbesøg’:
Nu skal jordemødrene ud i virksomhederne

‘Nu er det endnu mere legitimt at sige, at man er besværet’

Sunde, raske børn og glade medarbejdere

Strøer om sig med sygemeldinger

Hun synes, at lægerne generelt er lidt for rundhåndede med sygemeldinger af gravide kvinder.

– Det lyder måske lidt voldsomt, men vi ser også ordningen som en slags stopklods for det. Og derudover har jeg tit mødt gravide i jordemoderkonsultationen, som siger, at deres arbejdsgiver gerne vil sygemelde dem. For så kan arbejdsgiveren få en vikar. Om det er noget, de gravide bare siger, eller det rigtig forholder sig sådan, ved vi jo ikke. Men det her med at prøve og holde dem aktive på arbejdspladsen er lidt som at slå i en dyne. Der er mange forhindringer. Og derfor er den her ordning rigtig god. For det er ikke farligt at være gravid og gå på arbejde. Det kan man sagtens, siger hun og tilføjer:

– Vi kan få lov til at komme ud på arbejdspladsen og snakke om arbejdsopgaverne og komme med ideer til ændringer. Tit har arbejdsgiverne ideerne på forhånd. “Vi har de og de muligheder, men jeg ved ikke, at hun har et behov, hvis ikke hun kommer og fortæller mig det”, siger de ofte. Men det er helt naturligt, at den gravide ikke vil ligge sin arbejdsgiver og kollegaer til last ved at komme bede om særlige forhold. Og derfor er det vigtigt, at vi får sat gang i den her kommunikation.

Elsker variation

Karina Finnerup er 55 år og har været uddannet jordemoder i 11 år. Før det arbejdede hun som kontoruddannet med sygedagpenge i Fanø Kommune.

– Jeg undrede mig altid over, hvorfor der var så mange sygemeldte gravide. Når jeg så senere i jordemoderkonsultationen har spurgt ind til, om der ikke var muligheder på deres arbejdsplads, der kunne gøre, at de ikke behøvede at sygemelde sig, så var der sjovt nok aldrig det. Men vi kan høre på arbejdsgiverne, at det er der jo. Så vi skal have en kulturændring, sådan at gravide ikke bare uden videre bliver sygemeldt. Det er vigtigt, at den gravide forstår, at hun er vigtig for sin arbejdsplads og for kollegaerne. De vil gerne beholde hende, og de vil gerne lytte til hendes behov, så hun kan blive der hele graviditeten, indtil hun skal på barsel, siger Karina Finnerup.

Når hun er på fødegangen, er hun mest i en koordinerende funktion som ressourcejordemoder. Her har hun overblikket over fødegangen og er som regel ikke den, der har hovedansvaret inde på fødestuen. Det hænger sammen med, at hun for 1,5 år siden brækkede armen to steder en glat vintermorgen på vej på arbejde, hvor hun faldt på sin cykel. Og derfor passer stillingen som arbejdsmiljøjordemoder godt til der, hvor hun nu er i sit arbejdsliv.

– Jeg skal ikke have for mange fødsler. For jeg har lovet mig selv, at jeg ikke vil ødelægge den arm, siger hun.

En tur rundt på arbejdspladsen

Som en del af jobbet lægger Karina Finnerup vejen forbi den gravides skrivebord eller produktionsplads for at se på arbejdsstillinger.

– Det er vigtigt, så jeg kan danne mig et indtryk af, hvad hun laver, og hvordan hun bevæger sig. Hvis nu hun vrider sig ved et samlebånd, vil det nok give gener i bækkenet og risiko for sygemelding. Og her vil det så være oplagt at tale om, hvorvidt hun kan omplaceres, siger Karina Finnerup.

Hun er godt klar over, at hun bevæger sig lidt ind over et felt, som også ergoterapeuter og fysioterapeuter arbejder i.

– Men som arbejdsmiljøjordemoder er jeg oplært i at vurdere risici på arbejdspladspladsen. Det er jo det, jeg også kan.

Hun håber, at forsøgsordningen bliver permanent. Ikke kun fordi den passer godt til hendes arbejdsliv med de gener, hun døjer med efter den brækkede arm:

– Det er også en spændende sideniche. Og så giver det en god variation. Noget af det, jeg elsker, er variation i arbejdet som jordemoder. Desuden er det da fedt, at jeg kan bruge jordemoderfaget til nu at være med til at ændre på de her mange sygemeldinger ved gravide, som jeg i sin tid havde øje på dengang på Fanø.