Kontakt redaktøren

Redaktør: Lotte Skou Hansen

Redaktionens adresse:
Sankt Annæ Plads 30,
1250 København K

Tel 46 95 34 22

E-mail: lot@jordemoderforeningen.dk