Kontakt redaktøren

Redaktør: Lotte Skou Hansen

Redaktionens adresse:
Svend Aukens Plads 11
2300 København S

Tel 46 95 34 22

E-mail: lot@jordemoderforeningen.dk