Hvem læser Tidsskrift for Jordemødre?

Hvem læser tidsskriftet?

Tidsskrift for Jordemødre udgives af Jordemoderforeningen. Tidsskriftet leveres direkte på privatadressen til ca. 3.000 jordemødre og studerende.

Rådgivning af gravide 

Der er 3.000 jordemødre og studerende og de rådgiver årligt ca. 60.000 gravide og nybagte mødre om:
 • Sund levevis, kost og kosttilskud
 • Undersøgelse af fosteret, scanning og biokemisk undersøgelse
 • Forberedelse til fødslen
 • Smertelindring
 • Hørescreening af barnet
 • Pleje, amning og ernæring af barnet
 • Antikonception
 • Brug af medicin

Hvad arbejder jordemødre med?

 • Med jordemoderkonsultation
 • Med svangre
 • Med fødende
 • Med barslende og på klinik
 • Med scanning
 • Lægepraksis og fertilitetsklinik
 • Med seksualrådgivning
 • Med udvikling, forskning og undervisning

Hvor er jordemødre ansat?

 • I regionernes jordemodercentre, svangre-, føde- og barselafdelinger (flertallet)
 • I kommunerne
 • I privat lægepraksis, scanningsklinik og fertilitetsklinik
 • Som privatpraktiserende jordemødre
 • På professionshøjskole
 • Som forskere

Receptpligtig medicin 

Tidsskrift for Jordemødre har tilladelse til annoncering for udvalgte grupper af receptpligtig medicin.