Aftale om OK24

Aftaler for det regionale område

Aftale mellem regionerne og Jordemoderforeningen
(Forhandlingsprotokol vedrørende fornyelse af overenskomst/aftale pr. 1. april 2024 for Ergoterapeutforeningens, Danske Fysioterapeuters og Jordemoderforeningens forhandlingsområde)

Aftale mellem regionerne og AC
(Aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Akademikerne om overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2024)

Aftaler for det kommunale område

Aftale mellem KL og Akademikerne om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2024

Gennemgang af OK24 forlig mellem Akademikerne og KL

Aftaler for det statslige område

Resultatet af forhandlingen mellem Finansministeriet og Akademikerne

Bilag til resultatet

Gennemgang af OK24 forlig mellem Akademikerne og Finansministeret

Samlet redegørelse

Akademikernes samlede redegørelse for de tre overenskomster