Åbent brev til sundhedsordførerne

Jordemoderforeningen har sammen med Mødrehjælpen og  Forældre og Fødsel sendt et åbent brev sundhedsordførerne i forbindelse med, at der i den aktuelle finanslov forhandles om et løft af fødselsområdet. Noget de tre organisationer hilser velkomment.


Nyheder

Koncerndirektør: Vi skal se på, hvordan ressourcer, der bruges til overbehandling, kan bruges mere konstruktivt

Karrieveje, overbehandling, løn, tillæg for arbejde på skæve tidspunkter, store og små fødesteder,...

Læs mere

Retningslinje og vejledning 'Håndtering af COVID-19" (opdateret november 2021)

Revideret retningslinje og vejledning 'Håndtering af COVID-19: Gravide og fødende kvinder, samt...

Læs mere

Systematisk undernormering 

Fødeafdelingerne normeres efter det gennemsnitlige antal fødsler. Det harmonerer ikke ret godt med,...

Læs mere

En fjerde jordemoderuddannelse på vej 

En fjerde professionsuddannelse i jordemoderkundskab skal ligge på Professionshøjskolen Absalon i...

Læs mere

Pressemeddelelse: En jordemoder tilstede pr. fødselsforløb

125 dage om året er der flere fødsler i gang, end der er jordemødre på arbejde. Hver tredje dag året...

Læs mere

En jordemoder til stede pr. fødselsforløb

Jordemoderforeningen har bedt Nordic Healthcare Group (NHG) om at foretage en analyse af variation i...

Læs mere

Der sker også overgreb i det danske sundhedsvæsen 

140 jordemødre og 30 obstetrikere var samlet for at se på kulturen i svangreomsorgen 

...

Læs mere

Styrket kvalitet

Jordemoderforeningen peger på 7 konkrete løsninger, der sikrer og styrker kvaliteten i svangreomsorgen
Læs mere om dem her

Jordemoderkaffe

’Jordemoderkaffe’ er Jordemoderforeningens nye virtuelle forum, hvor Jordemoderforeningens formandskab og sekretariat tager aktuelle emner op i en ’talk’, alene eller sammen med relevante gæster.
Læs mere om Jordemoderkaffe

FAQ

Kalender 2022

Nu er kalenderen for 2022 landet i Jordemoderforeningen. Hvis du IKKE er statsligt eller regionale ansat, så kan du rekvirere kalenderen ved at tilmelde dig her. Vi sender til den adresse, du skriver i tilmeldingen. Hvis du er statsligt eller regionalt ansat, skal du ikke gøre mere. Vi sender kalenderen ud til stederne og TR deler den ud.

Bestil en kalender

Vores hovedorganisation

Jordemoderforeningen har samlet svarene på en række spørgsmål om tilhørsforhold til Akademikerne (AC), som vi blev medlem af i stedet for FH, Sundhedskartellet og CO10 fra 1. januar 2020.
Læs mere

Overgang til vintertid

Natten mellem lørdag og søndag, den 30-31. oktober, overgår vi til vintertid.

Læs her, hvordan det påvirker din arbejdstid(blad ned til 'Overgang til sommertid/vintertid')

Husk at holde dine medlemsoplysninger opdaterede

Tjek dine oplysninger på 'Min side'  

Du får adgang med NemID.

Udviklingen i svangreomsorgen og i jordemødres ansættelse

Flere jordemødre og færre fødsler. Hvordan hænger det sammen? Fx fordi jordemødre beskæftiger sig med andet end fødsler. 
Læs notatet Udviklingen i svangreomsorgen og udviklingen i jordemødres ansættelse

Dansk Jordemoderfagligt Selskab

Læs om selskabet og dets aktiviteter og meld dig ind. 

Læs mere

Udgivet:

Sundhedsøkonom ser positivt på fødeklinikker

1, 2, 3, 4, 5, 6. Så mange grunde til at etablere jordemoderledede fødeklinikker kan Jes Søgaard, sundhedsøkonom og professor ved Syddansk Universitet, få øje på. Meget tyder blandt andet på, at det med stor sandsynlighed er lige så sikkert at føde på en jordemoderklinik som på...

Udgivet:

'Jeg havde mine bekymringer på forhånd'

Regionshospital Nordjylland, Hjørring er ikke landets første til at indrette sansefødestuer. Og næppe heller det sidste. For de særligt indrettede fødestuer giver god mening for både de fødende og for jordemødrene. Tag med til Hjørring og få jordemoder og arbejdsmiljørepræsentant...