Engagement og involvering - hvad skal der til?

Har du lyst til en post i Jordemoderforeningens Udvalg for Medlemstilfredshed og Organisering?

Jordemoderforeningen gør en ekstra indsats for at lytte til og engagere medlemmerne, - og det vil vi gerne have hjælp til. Derfor opretter vi et udvalg, der skal lave indstillinger om...


Nyheder

“Det var et vigtigt punktum, der blev sat”

Med hjælp fra Jordemoderforeningens jurister vandt jordemoder Sanne Christensen en sag i...

Læs mere

Sommer på fødeafdelingen: Jordemoder betaler selv for deres ferievikarer

På Roskilde fødeklinik har alle de fire jordemødre, som også er stedets ejere, tre ugers...

Læs mere

Sommer på fødeafdelingen: Lige om lidt kommer der flere hænder

Lige nu er der 2½ vakante stillinger på Sygehus Lillebælt. Det er i sonografien, de mangler. På...

Læs mere

Gravide og ammende kan nu vaccineres mod COVID-19

Jordemoderforeningen, DJS og DSOG har via DSOG’s guidelinegruppe gennemgået evidensen for anvendelse...

Læs mere

Retningslinje og vejledning 'Håndtering af COVID-19" (juli 2021)

Revideret retningslinje og vejledning 'Håndtering af COVID-19: Gravide og fødende kvinder, samt...

Læs mere

Sommer på fødegangen: Antallet af fødsler topper i sommermånederne

Lige efter weekenden ringede den ledende overlæge, der havde haft nattevagten på fødeafdelingen på...

Læs mere

Sommer på fødeafdelingen: Langsigtet sommerferieplanlægning med perspektiver og værdier

Langsigtet sommerferieplanlægning med perspektiv og værdier

- Stemningen er god, selvom det har...

Læs mere

Styrket kvalitet

Jordemoderforeningen peger på 7 konkrete løsninger, der sikrer og styrker kvaliteten i svangreomsorgen
Læs mere om dem her

Jordemoderkaffe

’Jordemoderkaffe’ er Jordemoderforeningens nye virtuelle forum, hvor Jordemoderforeningens formandskab og sekretariat tager aktuelle emner op i en ’talk’, alene eller sammen med relevante gæster.
Læs mere om Jordemoderkaffe

FAQ

Kalender 2021

Mangler du kalenderen for 2021, så bestil den på sek@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk 

Vores hovedorganisation

Jordemoderforeningen har samlet svarene på en række spørgsmål om tilhørsforhold til Akademikerne (AC), som vi blev medlem af i stedet for FH, Sundhedskartellet og CO10 fra 1. januar 2020.
Læs mere

Husk at holde dine medlemsoplysninger opdaterede

Tjek dine oplysninger på 'Min side'  

Du får adgang med NemID.

Udviklingen i svangreomsorgen og i jordemødres ansættelse

Flere jordemødre og færre fødsler. Hvordan hænger det sammen? Fx fordi jordemødre beskæftiger sig med andet end fødsler. 
Læs notatet Udviklingen i svangreomsorgen og udviklingen i jordemødres ansættelse

Dansk Jordemoderfagligt Selskab

Læs om selskabet og dets aktiviteter og meld dig ind. 

Læs mere

Udgivet:

"Havde vi fulgt den slagne vej, havde det ikke bragt noget med sig"

Da 22 jordemødre på Hillerød Sygehus i 1994 sagde deres job op, kom der skred i forhandlingerne om en bedre normering. Forud var gået flere forhandlinger med sygehusdirektionen og amtet og der var taget andre initiativer ad de formelle veje.

Udgivet:

"Jeg lukkede ned for alvoren for at holde ud at være i det"

Signe Beier svingede mellem fornægtelse og dyb angst, da hun fik konstateret præeklampsi i sin første graviditet. Hun følte, at hendes krop svigtede hende, og det har taget lang tid at vinde tilliden til den tilbage.