Vil du være med til at vurdere tilsynsafgørelser?

Jordemoderforeningen søger tre repræsentanter og en suppleant til Ankenævnet for Tilsynsafgørelser, som ligger under Styrelsen for Patientklager


Nyheder

Nyt om vaccination af sundhedspersoner i målgruppe 4

Sundhedsstyrelsen vurderer, at en stor del af frontpersonalet i sundheds-, ældre- og socialsektoren...

Læs mere

Revideret retningslinje og vejledning 'Håndtering af COVID-19" (april 2021)

Revideret retningslinje og vejledning 'Håndtering af COVID-19: Gravide og fødende kvinder, samt...

Læs mere

Afstemning om OK21

Urafstemningen blandt jordemødre om resultatet ved forhandlinger om en ny overenskomst på statens,...

Læs mere

Kredsformandsvalg

Mandag den 5. april udløb fristen for at stille op til de forskellige tillidsposter i...

Læs mere

Lis Munk er genvalgt som formand for Jordemoderforeningen

Lis Munk er genvalgt som foreningens formand for de næste fire år. Lis blev valgt uden...

Læs mere

Styrket kvalitet i svangreomsorgen

Et godt graviditets- og fødselsforløb er en del af kernevelfærden. Forudsætningen for at kunne...

Læs mere

Sommertid

I weekenden den 27. - 28. marts skifter vi til sommertid.

Læs om hvad det betyder for aflønning af...

Læs mere

OK21

Læs om OK21 

Gå til OK21-siden

Valgår

2021 er valgår i Jordemoderforeningen. Der skal vælges formand, kredsformænd og to urafstemningsvalgte til hovedbestyrelsen.

Læs mere

FAQ

Bestil en kalender

Kalender 2021

Kalenderen for 2021 sendes ikke automatisk ud, men alle medlemmer kan rekvirere den.

Rekvirer kalender

Udviklingen i svangreomsorgen og i jordemødres ansættelse

Flere jordemødre og færre fødsler. Hvordan hænger det sammen? En af årsagerne er, at jordemødre beskæftiger sig med meget andet end fødsler. Dette notat  forklarer de faktiske forhold. 
Læs notatet Udviklingen i svangreomsorgen og udviklingen i jordemødres ansættelse

Vores hovedorganisation

Jordemoderforeningen har samlet svarene på en række spørgsmål om tilhørsforhold til Akademikerne (AC), som vi blev medlem af i stedet for FH, Sundhedskartellet og CO10 fra 1. januar 2020.
Læs mere

Husk at holde dine medlemsoplysninger opdaterede

Tjek dine oplysninger på 'Min side'  

Du får adgang med NemID.

Dansk Jordemoderfagligt Selskab

Læs om selskabet og dets aktiviteter og meld dig ind. 

Læs mere

Udgivet:

"Hvis der ikke sker forbedringer på lønnen og på arbejdsforholdene, så får vi svært ved at bevare et velfærdssamfund med et stærkt sundhedsvæsen"

Et velfærdssamfund er afhængigt af et stabilt og velfungerende sundhedsvæsen. Og et sundhedsvæsen er afhængigt af medarbejdere, der vil og kan løse opgaverne. Regionerne skal lægge sig i selen for at blive attraktive arbejdspladser. Og det handler også om løn.

Udgivet:

Lyden af en god opfindelse

I ti år har jordemoder og ph.d Diana Riknagel brugt al sin faglige energi på at udvikle en ny og bedre metode til at opspore fostre truet af væksthæmning. Det er sket i samarbejde med virksomheden Centaflow. I dag står hun klar til at præsentere det lytteudstyr, der løser...