Søg midler via kompetencefondene, hvis du er offentligt ansat

Du kan få støtte til kompetencegivende efter- og videreuddannelse via kompetencefondene. Man kan søge både individuelt eller som gruppe.

HUSK at være ude i god tid med forberedelsen inden næste pulje åbner. Du skal aftale med din leder, hvad du søger midler til (kursus eller...


Nyheder

Ny klub for privatansatte jordemødre

Den 20. juni blev en klub under Jordemoderforeningen dannet – klub for privatansatte jordemødre.

-...

Læs mere

Hvordan skal fremtidens jordemoderuddannelse se ud?

Jordemoderforeningens kongres 2020 besluttede en ny strategi blandt andet med fokus på...

Læs mere

En stor gruppe jordemødre og studerende kan tage på konferencen NLB22

Jordemoderforeningen oprettede i april en særpulje, som gav 9 medlemmer, heraf 2 studerende,...

Læs mere

De studerende har organiseret sig på landsplan

Frida Groth Rasmussen er netop valgt som forperson for nyetablerede Jordemoderstuderendes...

Læs mere

Jordemoderforeningens kommentarer til regeringens udspil til sundhedsreform ‘Gør Danmark sundere’

Jordemødre kan spille afgørende rolle i regeringens planer om et mere forbyggende sundhedsvæsen. At...

Læs mere

Den regionale kompetencefond

Akademikerne (AC) er ved overenskomstforhandlingerne i 2021 trådt ind i Den regionale...

Læs mere

Hver tredje unge kvinde har det mentalt skidt

Den mentale sundhed er igen faldet. Det viser den netop offentliggjorte Sundhedsprofil 2021, som...

Læs mere

Styrket kvalitet

Jordemoderforeningen peger på 7 konkrete løsninger, der sikrer og styrker kvaliteten i svangreomsorgen
Læs mere om dem her

Jordemoderkaffe

’Jordemoderkaffe’ er Jordemoderforeningens nye virtuelle forum, hvor Jordemoderforeningens formandskab og sekretariat tager aktuelle emner op i en ’talk’, alene eller sammen med relevante gæster.
Læs mere om Jordemoderkaffe

FAQ

Vores hovedorganisation

Jordemoderforeningen har samlet svarene på en række spørgsmål om tilhørsforhold til Akademikerne (AC), som vi blev medlem af i stedet for FH, Sundhedskartellet og CO10 fra 1. januar 2020.
Læs mere

Sikker mail

Hvis du skal sende mails til Jordemoderforeningen med følsomme oplysninger, kan du sende via vores sikre mailforbindelse.

Åbn sikker mailforbindelse

Høring over udvidelse af jordemødres forbeholdte virksomhedsområde
Jordemoderforeningen har modtaget en høring vedrørende jordemødres virksomhedsområde.

Vi vil meget gerne have dine input til et høringssvar. Du er derfor meget velkommen til at sende dine kommentarer til Anne-Mette Schroll på ams@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk.

Anne-Mette skal have dine kommentarer senest den 12. august.

Læs høringsmaterialet

Husk at holde dine medlemsoplysninger opdaterede

Tjek dine oplysninger på 'Min side'  

Du får adgang med NemID.

Udviklingen i svangreomsorgen og i jordemødres ansættelse

Flere jordemødre og færre fødsler. Hvordan hænger det sammen? Fx fordi jordemødre beskæftiger sig med andet end fødsler. 
Læs notatet Udviklingen i svangreomsorgen og udviklingen i jordemødres ansættelse

Dansk Jordemoderfagligt Selskab

Læs om selskabet og dets aktiviteter og meld dig ind. 

Læs mere

Udgivet:

Et vilkår i jordemoderfaget

Som jordemoder skal du handle med ‘omhu og samvittighedsfuldhed’. Gør du ikke det, kan du modtage kritik i en patientklagesag. Men langt de fleste sager ender faktisk med, at der ikke gives kritik til jordemoderen.

Udgivet:

Samrådsaborter kan få par til at føle, at de har slået deres eget barn ihjel

Vores praksis omkring samrådsaborter i Danmark betyder, at par kan stå tilbage med en følelse af, at de har slået deres eget barn ihjel – og herefter er blevet nudget til at agere familie med det barn, de har dræbt. En praksis antropolog og ph.d.-studerende Laura Louise Heinsen i...