Lis Munk er genvalgt som formand for Jordemoderforeningen

Lis Munk er genvalgt som foreningens formand for de næste fire år. Lis blev valgt uden modkandidater. Fristen for at stille op til posten var mandag den 5. april klokken 16.

- Jeg er glad og stolt over at skulle fortsætte det arbejde, som vi har sat i gang. De seneste måneder...


Nyheder

Afstemning om OK21

Urafstemningen blandt jordemødre om resultatet ved forhandlinger om en ny overenskomst på statens,...

Læs mere

Kredsformandsvalg

Mandag den 5. april udløb fristen for at stille op til de forskellige tillidsposter i...

Læs mere

Styrket kvalitet i svangreomsorgen

Et godt graviditets- og fødselsforløb er en del af kernevelfærden. Forudsætningen for at kunne...

Læs mere

Sommertid

I weekenden den 27. - 28. marts skifter vi til sommertid.

Læs om hvad det betyder for aflønning af...

Læs mere

Høring over udkast til ændret bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.

Høringen omhandler registrering i behandlingsstedsregisteret, underretning og tilsyn – og dertil...

Læs mere

”Hvis der ikke sker forbedringer på lønnen og på arbejdsforholdene, så får vi svært ved at bevare et velfærdssamfund med et stærkt sundhedsvæsen”

Lis munk og Mette Rotesan

Et velfærdssamfund er afhængigt af et stabilt og velfungerende sundhedsvæsen. Og et sundhedsvæsen er...

Læs mere

Info om ret til dagpenge ved at undlade at søge job efter endt uddannelse

På medlemsmødet for de studerende blev der drøftet om man har ret til dagpenge, hvis man ikke søger...

Læs mere

OK21

Læs om OK21 

Gå til OK21-siden

Valgår

2021 er valgår i Jordemoderforeningen. Der skal vælges formand, kredsformænd og to urafstemningsvalgte til hovedbestyrelsen.

Læs mere

FAQ

Bestil en kalender

Kalender 2021

Kalenderen for 2021 sendes ikke automatisk ud, men alle medlemmer kan rekvirere den.

Rekvirer kalender

Udviklingen i svangreomsorgen og i jordemødres ansættelse

Flere jordemødre og færre fødsler. Hvordan hænger det sammen? En af årsagerne er, at jordemødre beskæftiger sig med meget andet end fødsler. Dette notat  forklarer de faktiske forhold. 
Læs notatet Udviklingen i svangreomsorgen og udviklingen i jordemødres ansættelse

Vores hovedorganisation

Jordemoderforeningen har samlet svarene på en række spørgsmål om tilhørsforhold til Akademikerne (AC), som vi blev medlem af i stedet for FH, Sundhedskartellet og CO10 fra 1. januar 2020.
Læs mere

Husk at holde dine medlemsoplysninger opdaterede

Tjek dine oplysninger på 'Min side'  

Du får adgang med NemID.

Dansk Jordemoderfagligt Selskab

Læs om selskabet og dets aktiviteter og meld dig ind. 

Læs mere

Udgivet:

Fødsler i Østgrønland

Det er et møde med en stærk kultur omkring fødsler, der mødte den danske jordemoder My Kristina Olsen, da hun blev ansat som jordemoder i den østgrønlandske by Tasiilaq. Men også et møde med sociale problemer og mennesker med svære skæbner.

Udgivet:

Ungdomsmodtagelser skyder op i Danmark

I Herning og Halsnæs kan unge lægge vejen forbi en ungdomsmodtagelse, hvor de bl.a. kan møde en jordemoder, der hjælper med alt lige fra snak om prævention, krop og seksualitet til dybere snakke om trivsel og psykosocial sundhed. Og flere nye ungdomsmodtagelser er efter alt at...