Vagtillægget kommer med septemberlønnen

Ved OK24 blev det aftalt, at der bliver indført et vagttillæg, og at tillægget gives med virkning fra 1. maj i år.

Der har imidlertid vist sig at være flere tekniske udfordringer, der kommer til at forsinke udbetalingen.

Tillægget bliver derfor udbetalt med septemberlønnen og med tilbagevirkende kraft fra 1. maj 2024.

Vagttillægget ydes til ansatte i regionerne, der årligt har 300 timers vagtarbejde udenfor dagarbejdstid i et kalenderår. For 2024 vil opgørelsen af de 300 timer ske på baggrund af vagtarbejde udført i 2023.

Der er tale om en helt ny form for tillæg, som baseres på en opgørelse af historiske data. Der har været udfordringer med at afgrænse den gruppe, der skal have vagttillægget, men der er nu fundet en fremadrettet model for det.

Tillidsrepræsentanterne er orienteret nærmere om processen med implementeringen af vagttillægget.