Vil du uddele penge til jordemoderforskning?

Hvert år uddeler Jordemoderforeningen to procent af medlemmernes kontingent til jordemoderfaglige forsknings- og udviklingsprojekter mv. Og du kan være med til at bestemme, hvem der skal have del i midlerne i fremtiden, for der er to ledige pladser i bedømmelsesudvalget.

Annette Dalsgaard har været medlem af Jordemoderforeningens forskning- og udviklingsbeholdnings bedømmelsesudvalg i 22 år. Derfor mener hun, at tiden nu er inde til at lade en anden overtage – men ikke uden først at reklamere for, hvor spændende en plads hun efterlader til den jordemoder, der vil afløse hende:

»At sidde i bedømmelsesudvalget er en super spændende mulighed for at få fingeren på pulsen i forhold til al den jordemoderforskning, der foregår. Der er så mange spændende forskningsprojekter i gang inden for vores felt, og det samme gælder udviklingsprojekter ude i afdelingerne. Og rigtig mange af de projekter får man et indblik i, når man er en del af bedømmelsesudvalget,« fortæller hun og fortsætter:

»Der er virkelig sket meget de sidste cirka 10 år på forskningsområdet. Der er blevet etableret forskningsmiljøer med jordemoderprofessorer tilknyttet flere steder i landet, og det er helt fantastisk. Den store udvikling ser vi jo i bedømmelsesudvalget, hvor vi bliver præsenteret for en utrolig bredde i de områder, som jordemødre er nysgerrige efter at undersøge.«

Netop bredden i projekterne, som udvalget skal bedømme, er ifølge hende det, der gør arbejdet så spændende.

»Nogle ansøgninger er om undersøgelser baseret på kvantitative data som eksempelvis randomiserede studier eller registerundersøgelser. Andet er kvalitative undersøgelser, der blandt andet undersøger kvinders og familiers oplevelser af forskellige forhold i forbindelse med graviditet, fødsel og barselperioden. Det er virkelig et bredt felt, vi får lov at dykke ned i.«

Det praktiske

Udvalget mødes to gange om året i cirka fire timer. Møderne er typisk online. Inden mødet har alle brugt cirka en halv dag på at læse ansøgninger igennem. Arbejdet afregnes med mødehonorar efter Jordemoderforeningens takster for én dag, hvilket er inkl. forberedelse. Pr. 1. marts 2024 er der to ledige pladser i bedømmelsesudvalget.

Kontakt forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll på ams@jordemoderforeningen.dk, hvis du er interesseret. Vi håber at høre fra dig inden 15. maj 2024.

Om forskningsbeholdningen:

Jordemoderforeningens forskningsbeholdning støtter jordemoderfaglig forskning og udvikling. Forskningsbeholdningen består af flere grupper. Gruppe 1, som nu har to ledige pladser i bedømmelsesudvalget, giver støtte til forsknings- og udviklingsprojekter, samt til formidling i internationale peer reviewede tidsskrifter. Bedømmelsesudvalget for gruppe 1 består p.t. af:

  • en jordemoder med lederansættelse: Pladsen er ledig
  • en basisjordemoder: Johanne Gredal
  • en udviklingsjordemoder/ klinisk uddannelsesansvarlig: Fie Skat Hjørnet
  • en undervisende jordemoder fra jordemoderuddannelsen eller en videregående uddannelsesinstitution: Annette Dalsgaard – pladsen er ledig pr. 1.marts 2024
  • en jordemoder med videreuddannelse på master-, kandidat eller ph.d.-niveau og gerne med tilknytning til et forskningsmiljø: Ellen Nøhr
  • Jordemoderforeningens forsknings- og udviklingskonsulent: Anne-Mette Schroll

Vil du vide mere om gruppe 2 og gruppe 3, hvorfra du også kan søge om støtte, kan du læse mere på Jordemoderforeningens hjemmeside under ‘Fag og forskning’