Klar til graviditet

Besparelseskrav på fødeafdelingens budget resulterede blandt andet i kurset ’Klar til graviditet’ ved fødeafdelingen i Silkeborg. På kurset møder de gravide en jordemoder allerede i graviditetsuge 7-9.

For snart et år siden blev jordemødrene og det øvrige personale ved fødeafdelingen på Silkeborg sygehus bedt om at finde besparelser. En del af pengene skulle findes på det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i jordemoderkonsultationerne, hvor der ikke længere ville være den samme tid til rådighed til de gravide.

– Vi skulle spare, men en ting var vigtigt for jordemødrene: At de fik lov til at beholde gruppekonsultationerne, fortæller Ann Fogsgaard, der er chefjordemoder.

Alle de gravide i Silkeborg Jordemodercenter får tilbud om at gå i gruppekonsultation og det ville jordemødrene værne om. Den netværksskabende funktion, der ligger i at 6 – 8 gravide mødes og lærer hinanden at kende i løbet af graviditeten, er ifølge de midtjyske jordemødre — og de gravide — af stor værdi.

Tidlig information er vigtig
Gruppekonsultationerne blev imidlertid ikke helt fredet. Der blev skåret fra fire gruppekonsultationer til tre gange, og samtidig skåret i varigheden, og dermed manglede der tid til at nå hele pensum igennem. Løsningen blev oprettelsen af en række temaeftermiddage, hvoraf det første ’Klar til graviditet’ er målrettet gravide med en helt ny graviditet.

– Vi indkalder de gravide til ’Klar til graviditet-kurset lige så snart, vi har fået henvisningsbrevet fra egen læge og vi opfordrer de gravide til at komme så snart de kan. Vi afholder kurset hver måned og de gravide er oftest i 7.- 9. uge, når de deltager, fortæller Ann Fogsgaard.

På det tidlige kursus, hvor der ofte er op til 50 deltagere, fortæller jordemødre om, hvordan de gravide sikrer deres barn den bedste start i livet. Emner som motion og kost er på dagsordenen, sammen med information om det miljø, der kan påvirke en graviditet.

– Det er en klar forbedring, at der nu informeres om disse emner så tidligt som muligt i graviditeten. Det er meget forskelligt, hvor meget viden de gravide har om, hvad der er godt og skidt i en graviditet. Nogen har megen viden fra for eksempel internettet og kurset går blandt ud på at give de gravide mulighed for at rydde op i de mange informationer, de har. Nogle er virkelig skræmte over noget, de ikke behøver frygte, så vi hjælper dem med at sortere i det, de hører og læser, siger Ann Fogsgaard.

Undervisningen på kurserne foregår ud fra powerpoint præsentationer, som grupper af jordemødre og andre fagfolk har lavet ud fra deres specialviden.

– Det er selvfølgelig vigtigt, at den viden, vi giver videre, er i orden og underbygget. Det sikrer vi ved at lade eksperterne på de enkelte områder udarbejde undervisningsmateriale, som så bliver fulgt af alle jordemødre. Kvaliteten skal være i orden og det vi formidler, skal være enslydende, understreger chefjordemoderen.

Viden og netværksdannelse
’Klar til graviditet’ følges op med ’Klar til barn’ omkring graviditetsuge 28 – 32, hvor blandt andet amning er på dagsordenen. Når de gravide er i 32. – 36. uge inviteres de gravide til den tredje og sidste temaeftermiddag ’Klar til fødsel’. Her er det selve fødslen, de første veer, smertelindring osv., der er på dagsordenen. Disse temaeftermiddage kører som åbent hus hver 14. dag.

– Fordelen ved at kombinere kurser med gruppekonsultation er, at vidensdelen den ordner vi på kurserne. Når de så kommer i konsultationen, så bruger de den viden de har fra kurserne og kan gå direkte til at tale om, hvordan de hver især har det for eksempel med amning. Kombinationen af viden og netværksdannelse har vist sig at være god for de gravide, siger Ann Fogsgaard.