Hvad siger jordemødre og sygeplejersker på barselsafsnittet og fødegangen?

På Slagelse Sygehus er Stina Thorsteen Madsen oversygeplejerske på barselsafsnittet og Signe Bay Frederiksen er vicechefjordemoder på fødemodtagelsen. De har begge deltaget i flere af pædiatrisk fysioterapeut Tina Olesens undervisningsgange om spædbørns asymmetri og er ad den vej blevet klogere på emnet:

– Tinas undervisning har handlet om fysiologien bag asymmetri, samt konsekvenser og behandling. Og så har der været stort fokus på koblingspunkter, hvor vi som jordemødre og sygeplejersker kan gøre en forskel. Hvornår bør vi henvise til børnefysioterapi? Hvordan kan vi klæde forældrene på til at søge hjælp? Vi er blevet meget mere opmærksomme på, at vi har en rolle i det her – for det er jo os, der ved, om der blev trukket i en fastsiddende skulder under fødslen, og os der ved, om der blev brugt cup. Tina har virkelig givet os et øget fokus på de risikofaktorer, som kan lede til asymmetri, fortæller jordemoder Signe Bay Frederiksen.

Stina Thorsteen Madsen supplerer:
– Før i tiden så børnefysioterapeuterne ofte først børnene, når sundhedsplejersken syntes, at det kranie godt nok var for skævt, og så skulle de først til egen læge og have en henvisning. Nu kan vi fx booke ambulante tider til næste uge, hvis vi har et barn på barselsgangen i en weekend, hvor vi har en mistanke om asymmetri. Og vi gør det faktisk forebyggende, allerede hvis vi får besked fra jordemoderen på fødegangen om, at det har været en voldsom forløsning. Før kunne vi da godt give forældrene lidt råd og øvelser, men det var jo en slags lomme-fysioterapi, som afhang meget af, hvad den enkelte sygeplejerske eller jordemoder lige havde hørt eller vidste om asymmetri. Nu sørger vi for, at de får den ekstra ekspertise, som det jo er at blive set af en børnefysioterapeut, fordi vi er blevet mere opmærksomme på både risikofaktorerne og konsekvenserne af asymmetri.

Læs også:

Tidlig indsats på Slagelse Sygehus ser ud til at give mindre asymmetri blandt spædbørn, nr. 5, 2022

Kender du risikofaktorerne for kranieskævhed og asymmetri?, nr. 5, 2022