En klinisk undren over suturskred

Nogle suturer holdt, som de skulle – andre gjorde ikke. Det fik jordemødre og læger på Aarhus Universitetshospital til at sætte en undersøgelse i gang. Den viste, at det var en bestemt type lokalbedøvelse, der opløste suturen for hurtigt.

Kvinder som føder vaginalt, har en relativt høj risiko for at pådrage sig bristninger, som bliver sutureret efter fødslen.

Ved Aarhus Universitetshospital tilbydes suturering til over 90% af vores førstegangsfødende: det kan være i kønslæberne, i skeden, i mellemkødet og ved endetarmens lukkemuskel eller i sjældne tilfælde ved endetarmen. Det er cirka 60% af vores flergangsfødende, som også tilbydes syning efter fødslen.

I Efterfødselsklinikken ved Aarhus Universitetshospital har vi siden 2013 tilbudt alle kvinder at få kontrolleret, om helingen er normal. I den forbindelse har vi blandt andet tilbudt resuturering, hvis den primære syning var gået op eller udført insufficient.

Vi har til tider undret os over, hvorfor den hurtigt resorberbare sutur virker til at blive opløst allerede få dage efter fødslen. Andre gange holder den fint i op til 10 døgn, hvorefter den langsomt pulveriserer og forsvinder.

I august 2021 fik vi via et internationalt netværk for suturinteresserede jordemødre og obstetriker en mistanke om, at Xylocain spray muligvis kan påvirke suturmaterialets holdbarhed betydeligt.

Vi valgte at belyse problemstillingen ud fra forskellige vinkler.

Hvad siger farmaceuterne?

Vi kontaktede hospitalets farmaceuter for at få vejledning omkring mulig interaktion mellem suturmateriale og lægemidler.

Ved at se på indholdsstofferne i vores forskellige typer lokalbedøvelse mistænkte de, at alkohol i Xylocain spray kunne virke opløsende på tråden.

Om forfatterne
Sara Kindberg, jordemoder, ph.d. Klinisk specialist i fødselsbristninger, Aarhus
Universitetshospital

Lone Hvidman, overlæge, ph.d., Aarhus Universitetshospital

Marianne Glavind-Kristensen, overlæge, ph.d., Aarhus Universitetshospital

Læs også ’En uge med Sara Kindberg’ 
Standardsortiment ved Aarhus Universitetshospital
Vi anvender hurtig resorberbar, multifil suturmateriale til kønslæber og hud (Novosyn Quick 3-0, der bevarer 50% af trækstyrken i fem dage).

Vi anvender normal resorberbar, multifil suturmateriale til vaginal slimhinde og muskulatur (Novosyn 2-0, der bevarer 50% af sin trækstyrke i 21 dage).

Begge typer tråde opløses i kroppen over tid ved hjælp af hydrolyse og er anbefalet til suturering af fødselslæsioner (ref: 1. Kettle et al).

Til superficiel bedøvelse forud for suturering benytter vi Xylocain gel 2%, ofte 10 ml, svarende til 200 mg lidocain.

Alternativt benytter vi Xylocain spray 10 mg/dosis, ofte 5-20 pust, svarende til 50-200 mg lidocain.

Ved bristninger i perineum anvender vil Carbocain 10mg/ ml + 5 mikrogram adrenalin, ofte 5-20 ml svarende til 50–200 mg lidocain (ref 2: Promedicin).

Kontakt til producenten af bedøvelse

Vi kontaktede forhandleren af Xylocain gel og spray og de svarede, at de ved litteraturgennemgang ikke kan se fænomenet beskrevet tidligere.

Vi har opfordret dem til at iværksætte undersøgelser for at af- eller bekræfte vores mistanke.

Kontakt til producenten af suturmateriale

Produktspecialisten fra B Braun, der forhandler suturer, besøgte afdelingen få døgn efter vores henvendelse. B Braun deltog i den første kliniske afprøvning af suturens trækkraft med deres måleredskab til test af suturmaterialet.

Testene viste tydeligt, at tråde påvirket med Xylocain spray havde mindre styrke og i øvrigt også sprang ved kortere tids belastning end tråde påvirket med Xylocain gel eller saltvand.

B Brauns hovedkontor i Spanien har nu startet en intern undersøgelse af deres produkter udsat for forskellige typer lokalbedøvelse.

Implikation for praksis

Vi starter nu en re-analyse af vores fotos og dokumentation af alle resutureringer foretaget siden 2014 for at se, om der kan være en sammenhæng mellem anvendt bedøvelse ved fødsel og suturskred i dagene efter fødslen.

Vi har ved fødeafdelingen ved AUH valgt at fjerne lokalbedøvende spray fra afdelingens sortiment. Vi følger herefter op på, om dette ændrer andelen af observerede suturskred i dagene efter fødslen.

Referencer

  1. Kettle et al. Cochrane Review 2010. Absorbable suture materials for primary repair of episiotomy and second degree tears. https://doi. org/10.1002/14651858.CD000006.pub2/
  2. Promedicin. https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/25/
  3. Standard Test Method for Tensile Properties of Yarns by the Single-Strand Method: https://www.astm.org/Standards/D2256.htm